Tage Silverskiöld avled den 1 mars 1985. Han var född den 27 januari 1909 i Stockholm. 1932 avlade han jur.kand.ex. Efter tingstjänstgöring arbetade han som bitr.jurist vid Stockholms Intecknings Garanti AB. Därefter tjänstgjorde han vid olika tingsrätter och utnämndes så småningom till assessor i Svea hovrätt. 1956 utnämndeshan till häradshövding vid Folkungabygdens domsaga i Mjölby.

 

Thorgny Ernberg avled den 4 mars 1985. Han var född den 7 augusti 1900 i Vindeln, Västerbotten. Efter stud.ex. i Umeå och jur.kand.ex. i Uppsala fullgjorde han notariatjänstgöring. 1930 anställdes han som bolagsjurist vid Skönviks AB och därefter vid Svenska Cellulosa AB.

 

Wilhelm Paues avled den 5 mars 1985. Han var född den 13 augusti 1912 i Stockholm. 1938 avlade han jur.kand.ex. Efter tingstjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt blev han sekreterare i riksdagshögerns kansli. 1943 anställdes han i textilrådet och 1961 i Industriförbundet där han från 1963 var utrikeschef.

 

Olof Näsholm avled den 10 mars 1985. Han var född den 25 oktober 1906 i Sandviken. 1950 utnämndes han till landsfiskal i Sandvikens åklagardistrikt och 1965 till chefsåklagare i distriktet.

 

Robert Ribbing avled den 11 mars 1985. Han var född den 13 februari 1933 i Uppsala. Efter jur.kand.ex. i Uppsala och tingstjänstgöring i Simrishamn kom han till Motala som stadssekreterare. 1964 blev han stadssekreterare i Kalmar och 1969 kanslichef ikommunen.

 

Anders Lindstedt avled den 19 mars 1985. Han var född den 3 juli 1911 i Stockholm. 1940 blev han fiskal i Svea hovrätt, 1948 assessor i hovrätten och samma år tingsdomare i Härnösand. 1949 utnämndes han till kommerseråd i kommerskollegium och 1973 i statens industriverk.

 

Åke Malmaeus avled den 30 mars 1985. Han var född den 22 oktober 1911 i Örebro. Efter jur.kand.ex. 1935 kom han som attaché till UD 1937, där han 1950 utnämndes till byråchef. 1964 blev han chef för UD:s administrativa avdelning och 1969 sändebud i Ottawa.

 

Claes Lindskog avled den 31 mars 1985. Han var född den 23 februari 1901 i Lund. 1924 avlade han jur.kand.ex. i Lund. 1929 erhöll han anställning i Skandinaviska Banken där han 1951 blev VD vid Centralkontoret i Malmö och bankens sydliga region.

 

Birger Melin avled den 17 april 1985. Han var född den 25 april 1889 i Skara. Efter stud.ex. i Skara avlade han 1913 jur.kand.ex. i Uppsala. Härefter fullgjorde han tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt innan han år 1921 vann inträde i Sverige advokatsamfund.

 

Arne Gullack avled den 20 april 1985. Han var född den 23 september 1921. 1940 avlade han stud.ex. och 1946 jur.kand.ex. Efter tjänstgöring i Ulricehamn blev han 1953 ledamot av Sveriges advokatsamfund.