400 NotiserKouvola hovrätt. — Presidenten i Kouvola hovrätt Heimo Olavi Lampi (f. 1920) har beviljats avsked med pension. Republikens president utnämnde 31.12.1985 justitierådet Veikko Matias Hämäläinen till ny president i hovrätten från 1.3.1986.
    Presidenten Hämäläinen är född 1926. Han avlade högre rättsexamen 1950 och beviljades vicehäradshövdings titel 1953. Efter att ha tjänstgjort i olika befattningar vid Östra Finlands hovrätt utnämndes han till hovrättsråd där år 1963. Han verkade som häradshövding i olika domsagor åren 1967 — 76. År 1976 utnämndes han till justitieråd och ledamot av högsta domstolen. Åren 1977—83 var han viceordförande i arbetsdomstolen.
 

P. L-m

 

Justitieministeriet i Danmark. — Departementschef Niels Madsen, justitsministeriet, er fyldt 70 år og har med udgangen af marts måned trukket sig tilbage fra sin stilling, som han har beklædt siden 1968. Som ny departementschef er udnævnt afdelingschef Poul Lundbæk Andersen, der er født 1937, kandidat fra 1962 og har haft hele sit karriereforløb i justitsministeriet.

 

I detta häfte (s. 325-400)har medverkat bl. a.

 

Erik Fribergh, kammarrättsassessor
Bill W. Dufwa, universitetslektor vid Stockholms universitet
Lars Gorton, bolagsjurist i Stockholm
Lennart Pålsson, professor i internationell rätt vid Lunds universitet
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Suzanne Wennberg, docent i straffrätt vid Stockholms universitet
Björn Edqvist, kanslichef i riksdagens justitieutskott
Christer Rune, hovrättslagman i Svea hovrätt
Håkan Åkerlind, avdelningsdirektör i riksskatteverket
Rune Lindgren, f. d. lagman
Dag Victor, departementsråd i justitiedepartementet
Gustaf Sjöberg, tingsnotarie vid Gävle tingsrätt
Ingvar Fridell, förbundsordförande i Sveriges Villaägareförbund
Joachim Heilmann, Dr jur, universitetet i Hannover