Ny juridisk fakultetsbyggnad i Åbo. Den 12 september 1986 invigdes Calonia, den juridiska fakultetens vid Åbo (finska) universitet (Turun Yliopisto) nya hem. Invigningen förrättades av justitieminister Christoffer Taxelli närvaro av en rad framstående finska jurister samt företrädare för tolv utländska juridiska fakulteter, bland den de tre svenska. Vid högtidligheten förrättades också promotion av fem hedersdoktorer: professorerna Georg Henrik von Wright och Simo Zitting, Finland, Torstein Eckhoff, Norge, Sten Gagnér, Sverige/Västtyskland och Jerzy Wroblewski, Polen. Sitt namn har den nya byggnaden fått efter Matthias Calonius, (1738—1817), den store aboensiske rättsläraren i gustaviansk tid, bl. a. ledamot av den då gemensamma Högsta domstolen under dess första årtionden (1723—1800). Vid invigningsceremonin höll professor Lars Björne en föreläsning om Matthias Calonius' betydelse för rättsvetenskapen i Åbo. Efter högtidligheten visades gästerna runt i den på en gång arkitektoniskt eleganta och funktionella fakultetsanläggningen, där flexibelt inredda grupp- och seminarierum är den klart dominerande typen av lokaler. Biblioteksutrymmen med rejält tilltagna läsplatser för studenterna tog en betydande plats i anspråk.
 

S.S.

 

I detta häfte (s. 477-564) har medverkat bl. a.
Stig Jørgensen, professor, dr. jur. vid Aarhus universitet
Göran Lysén, universitetslektor vid Uppsala universitet
Mathias André, professor vid Institutt for offentlig ret, Oslo
Torstein Eckhoff, bitr. jurist, docent i civilrätt vid Stockholms universitet
Gustaf Petrén, f. d. regeringsråd