646 Internationella notiserHaagkonferensen för internationell privaträtt
Haagkonferensen för internationell privaträtt höll sin femtonde session i oktober 1984. Haagkonferensens syfte är att åstadkomma enhetliga regler på den internationella privaträttens område. Ordinarie sessioner hålls i princip vart fjärde år. De förbereds av den permanenta byrån, som har sitt säte i Haag och i olika ämnesinriktade kommittéer som sammankallas särskilt.
    I den femtonde sessionen deltog företrädare för Amerikas Förenta Stater, Argentina, Australien, Belgien, Kanada, Cypern, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Grekland, Irland, Israel, Italien, Japan, Jugoslavien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Surinam, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckoslovakien, Turkiet, Uruguay, Venezuela och Österrike. Panama deltog som observatör.
    Under sessionen utarbetades en konvention, "Convention on the law applicable to trusts and on their recognition". Dessutom bestämdes Haagkonferensens framtida arbetsprogram på följande sätt.
    På dagordningen för Haagkonferensens nästa session, den sextonde, skulle tas upp utarbetandet av en konvention om tillämplig lag beträffande dödsbon. En särskild kommitté skulle sammankallas för detta ändamål.
    Den permanenta byrån skulle utreda frågor om tillämplig lag beträffande dels transportkontrakt, dels illojal konkurrens, frågor om jurisdiktionskonflikter p. g. a. extraterritoriell tillämpning av t. ex. konkurrenslagstiftning, frågor om lagkonflikter p. g. a. dataflöden över gränser samt frågan om det var önskvärt att revidera 1965 års Haagkonvention om val av domstol (Choice of Court).
    Dessutom skulle vissa frågor, som tidigare i viss mån utretts, behållas på dagordningen för konferensens framtida arbete. Som exempel kan nämnas frågor om tillämplig lag beträffande kontraktsförpliktelser och beträffande värdepapper.
    En utförlig redogörelse för förhandlingarna under den femtonde sessionen har sammanställts av Haagkonferensens permanenta byrå i två böcker, "Proceedings of the Fifteenth Session, 8-20 October 1984, Tome I, Miscellaneous Matters" och "Tome II, Trusts—applicable law and recognition".
 

K.H.

 

New lists to speed resolution of construction contract disputes
During the last few years the number of construction disputes submitted to the ICC COURT OF ARBITRATION has considerably increased. Today it represents 30 % of new cases. Some years ago people involved in construction disputes questioned whether the procedures applied in construction arbitration could be improved. It was felt in particular that construction disputes took more time than necessary. In 1982 representatives of EUROPEAN INTERNATIONAL CONSTRUCTORS (EIC) and the FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS CONSEILS (FIDIC) and the ICC COURT OF ARBITRATION got together to discuss what could be done in a short and middle term perspective. It was concluded that the speed of an arbitration depends to a large extent on the arbitrator and that therefore the selection of arbitrators is of vital importance. It was furhter concluded that immediate improvements might be achieved if the selection methods were facilitated.

 

Internationella notiser 647    As a result of these deliberations and with a view to providing better services to the international construction community the EIC and FIDIC agreed to establish lists of people competent to act as arbitrators in disputesarising out of, or in connection with, construction contracts submitted to arbitration according to the Rules of the COURT OF ARBITRATION of the INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE.
    Such lists have now been established. They will be maintained by EIC and FIDIC respectively and will be reviewed by each organization at regular intervals. A copy of the current list shall be kept at all times by the Secretariat of the ICC COURT OF ARBITRATION for reference at the ICC by any party.
    EIC, FIDIC and ICC encourage parties to agree in their contracts on a mechanism for the selection of arbitrators, whether chosen from the lists made available by EIC and FIDIC or otherwise.
    It is further understood that where parties have made no specific provisions in their contracts for the selection of arbitrators, the Rules of the ICC Court of Arbitration with its inbuilt appointment system will apply as hitherto. Therefore, whenever the Court is to appoint a sole arbitrator, or the chairman of an arbitral tribunal, it shall choose a National Committee of the ICC from which it shall request a proposal. Each National Committee is at liberty to propose as arbitrator a person from the list established by the EIC and FIDIC.
    The list established by EIC contains the names of engineers, architects, quantity surveyors, project managers and lawyers. The list can be ordered at: EIC, Abraham-Lincoln-Strasse 30, POB 29 66, D - 6200 WIESBADEN,F.R.G.
    The list established by FIDIC contains the names of some 70 persons, who are either civil, mechanical or electrical engineers. The complete list can be ordered from: FIDIC, P. O. Box 86, CH - 1000 LAUSANNE 12 - Chailly, Switzerland.
 

Sigvard Jarvin