Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    23 sept. 1986 förordnat hovr.ass. Karin Hökborg att vara expert i upphovsrättsutredningen,
    29 okt. 1986 förordnat rättschefen Johan Munck till ordförande i en referensgrupp för utvecklingsarbetet betr. utandningsprov som rättsligt bevismedel i mål om trafikonykterhetsbrott, till ledamöter i gruppen förordnat rättschefen Peter Löfmarck, f. d. borgmäst. Johan Björling, rådm. Rolf Trulsson, överåkl. Torsten Jonsson och med. dr Rune Andréasson samt till experter förordnat f. d. prof. Gunnar Blom, prof. David Ingvar, t. f. prof. Hans Klette, övering. Björn Lundgren och prof. Torbjörn Thedéen samt
    10 nov. 1986 förordnat rådm. Axel Lundqvist att vara expert och hovr.fisk. Martin Borgeke att vara sekr. i fängelsestraffkommittén.

 

Jordbruksdepartementet. Regeringen har
    9 okt. 1986 förordnat inf.sekr. i jordbruksdep:t Lars Strandberg att vara statssekr. idep:t.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    20 nov. 1986 förordnat föredrag. i riksdagens justitieutskott, ass. i Svea hovr. Olof Egerstedt att vara verksjurist vid rikspolisstyrelsen.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har
    16 okt. 1986 förordnat fisk. i hovr. f. Nedre Norrland Göran Rosvall att vara byråchef vid kriminalvårdsstyrelsen.

 

Datainspektionen. Regeringen har
    31 okt. 1986 förordnat t. f. byråchefen i datainspektionen, ass. i Svea hovr. Ulf G. Berg att vara byråchef i datainspektionen samt förordnat Berg att vara ställföreträdare för generaldirektören i datainspektionen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    6 nov. 1986 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Kerstin Paulsson Nordling att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd. i hovr.,
    s.d. till hovr.råd i Göta hovr. utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Anders Eriksson och kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping Johan Stenberg samt
    13 nov. 1986 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt rättschefen i utbildningsdep:t, ass. i hovr. f. Västra Sverige Erik Tersmeden och rev.sekr. Marianne Adolfsson.

 

    Svea hovr. har 4 dec. 1986 till hovr.assessorer förordnat fisk:a Marianne Tejning, Björn Lindegren, Hans Blyme, Göran Nilsson, Carina Klint Stävberg och Göran Karlstedt.
    Göta hovr. har till hovr.assessorer förordnat, 16 apr. 1986 fisk. Eva Olsson, 30 juni 1986 fisk. Lena Bång samt 5 augusti 1986 fisk. Christer Thornefors.
    Hovr. över Skåne o. Blekinge har till hovr.assessorer förordnat, 1 juni 1986 fisk. Jörn Jacobsson samt 1 aug. 1986 fisk. Rose Marie Hansson.
    Hovr. f. Västra Sverige har till hovr.assessorer förordnat, 1 juni 1986 fisk. Lars Lindgren, 1 nov. 1986 fisk. Anders Munck samt 1 dec. 1986 fisk. Anders Ranmar.
    Hovr. f. Nedre Norrland har till hovr.assessorer förordnat, 1 maj 1986 fisk. Anne Lise Detthoff, 1 juli 1986 fisk. Fredrik Wersäll samt 1 dec. 1986 fisk. Göran Ingebrand.
    Hovr. för Övre Norrland har till hovr.assessorer förordnat, 1 april 1986 fisk. Kurt Englund, 3 juni 1986 fisk. Sten Sikström samt 1 dec. 1986 fisk. Nils-Gunnar Elisson.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    31 okt. 1986 utnämnt byråchefen hos justitiekanslern, ass. i Svea hovr. Johan Fischerström att vara kammarrättslagman i kammarrätten i Sthlm.
    Kammarrätten i Göteborg har till kammarrättsassessorer förordnat, 1 apr. 1986 fisk:a Olof Halldorf och Yngve Agebrink samt 1 okt. 1986 fisk. Ewa Aulin.
    Kammarrätten i Jönköping har 1 apr. 1986 till kammarrättsassessorer förordnat fisk:a Ulf Nilsson och Jörgen Buhre.