652 PersonalotiserTingsrätterna. Regeringen har
    18 sept. 1986 till rådmän i Sthlms tr utnämnt rev.sekr. Anna Britta Malmström och t. f. rådm. i tr Richard Schreuder,
    25 sept. 1986 utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Gunnar Bergholtz att vara rådm. i Malmö tr,
    31 okt. 1986 utnämnt t.f. chefsrådm. i Sthlms tr, rådm. i tr Göran Stigenberg att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Norrköpings tr Arne Hedenmo att vara chefsrådm. i tr, s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Staffan Wahlqvist, att vara rådm. i Huddinge tr, s. d. utnämnt rev.sekr. Lotty Nordling att vara rådm. i S. Roslags tr, s. d. utnämnt juristen vid allm. advokatbyrån i Örebro, adv. Kerstin Andersson att vara rådm. i Örebro tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Sten Lundqvist att vara rådm. i Sala tr, s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Svante Swantesson att vara rådm. i Skövde tr, s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Malmö tr Mari-Ann Jönsson att vara rådm. i Helsingborgs tr,
    s.d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bengt Uno Orremo att vara rådm. i Malmö tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Helsingborgs tr Leena Henrikson att vara rådm. i Borås tr,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Staffan Lindkvist att vara rådm. i Östersunds tr samt 20 nov. 1986 utnämnt o. förflyttat rådm. i Bollnäs tr Bo Lundgren att vara rådm. i Västerviks tr,

 

Länsrätterna. Regeringen har
    31 okt. 1986 utnämnt rådm. i lr i Värmlands län Ulf Hane att vara lagman i lr samt s.d. utnämnt rådm. i lr i Skaraborgs län Tomas Attorps att vara lagman i lr i Norrbottens län.

 

Mellankommunala skatterätten. Regeringen har
    20 nov. 1986 förordnat lagmannen Bertil Wennergren, lagmannen Arnold Joelsson och chefsrådmannen Lennart Engström att vara ordförande i mellankommunala skatterätten.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    13 nov. 1986 förordnat t. f. chefen för allmänna adv.byrån i Solna, adv. Anders Wikare att vara chef för adv.byrån.

 

I detta häfte (s. 565-652) har medverkat bl. a.

 

Peter Nobel, ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Bill W. Dufwa, universitetslektor vid Stockholms universitet
Lars Andersson, hovrättsassessor, sakkunnig i justitiedepartementet
Stig Gustafsson, förbundsjurist, riksdagsman
Curt Riberdahl, direktör i Svenska Kommunförbundet
Gustaf Petrén, f. d. regeringsråd
Klas Lithner, jur. doktor, f. d. länsåklagare
Per Erik Bergsjø, første konsulent, det Kgl. justis- og politidepartement, Oslo
Stig Strömholm, professor vid Uppsala universitet
Sigvard Jarvin, Conseiller Général vid ICC:s skiljedomstol i Paris