732 NotiserSvensk Juristtidnings redaktion
Professor emeritus Jan Hellner lämnar med utgången av år 1986 uppdraget som ledamot av styrelsen för Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. Professor Hellner har varit verksam i styrelsen sedan 1973.
    Till ny styrelseledamot har nuvarande styrelsesuppleanten professorn Per Edwin Wallén utsetts, och till nya styrelsesuppleanter har utsetts kammarrättspresidenten Henry Montgomery och professorn Anders Victorin.

 

    Styrelsen för Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning har beslutat att höja prenumerationspriserna för år 1987 enligt följande. Endast löpande upplagan kommer att kosta 250 kr. Den löpande upplagan samt inbunden upplaga kommer att kosta 375 kr. För juris studerande och prenumeranter i de övriga nordiska länderna kommer motsvarande priser att bli 125 kr resp. 250 kr. Prenumerationspriserna höjdes senast beträffande 1985 års utgåva av tidskriften. Orsaken till att priserna nu måste höjas är att tidskriften har drabbats av kostnadsökningar för de olika leden i produktionen.

 

I detta häfte (s. 653-732) har medverkat bl. a.:

 

Jacob W. F. Sundberg, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet
Bill W. Dufwa, universitetslektor vid Stockholms universitet
Erik Fribergh, kammarrättsassessor
Hans Eklund, hovrättsfiskal, doktorand i processrätt
Suzanne Wennberg, docent i straffrätt vid Stockholms universitet
Elisa Steenberg, docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet
Göran Lysén, universitetslektor vid Uppsala universitet
Rolf H. Lindholm, kansliråd i utrikesdepartementet
Nils Wiklund, fil. dr, docent i psykologi, särskilt rättspsykologi