Kammarrätterna. Regeringen har
    28 nov. 1985 utnämnt bitr. skattedir. vid riksskatteverket, ass. i kammarrätten i Sthlm Gunnar Stegard att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten samt
    19 dec. 1985 till kammarrättsassessorer förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk:a Johanna Tunhammar, Hans Brissman, Mari Andersson, Björn Rohdin och Stefan Bergqvist,kammarrätten i Göteborg fisk:a Jerry Eriksson och Ingvar Johansson, i kammarrätten i Sundsvall fisk. Didrik Branting samt i kammarrätten i Jönköping fisk. Hans Danielsson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    14 nov. 1985 utnämnt exp.chefen i justitiedep:t, hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Ulf Arrfelt att vara lagm. i Malmö tr,
    28 nov. 1985 utnämnt byråchefen i krim. vårdsstyrelsen Urban Sandén att vara rådm. i Västerås tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Tommy Persson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Göteborgs tr,
    9 jan. 1986 utnämnt o. förflyttat lagm. i Skövde tr Jan Dufwa att vara lagm. i Sala tr,
    s. d. utnämnt rådm. i S. Roslags tr Lars Göran Eriksson att vara lagm. i Sollefteå tr,
    s. d. utnämnt chefsrådm. i Östersunds tr Lars Herlitz att vara lagm. i tr,
    s. d. utnämnt kanslirådet i justitiedep:t, ass i hovr. över Skåne o. Blekinge Sigurd Heuman att vara chefsrådm. i Malmö tr samt
    s. d. utnämnt adv. Claes Ljungberg att vara rådm. i Gällivare tr.

 

Mellankommunala skatterätten. Regeringen har
    9 jan. 1986 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Göran Landerdahl att innehalångtidsvik. på tjänsten som sekr. och chef för mellankommunala skatterättens kansli.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    7 nov. 1985 utnämnt extra hyresrådet i hyresnämnden i Sthlm Harry Steinmann att vara hyresråd i hyresnämnden samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Karl-Gustav Gren att vara extra hyresråd i hyresnämnden i Sthlm samt
    19 dec. 1985 utnämnt t. f. hyresrådet i hyresnämnden i Sthlm, tillika chef f. nämndens kansli, bostadsdomaren Hans-Åke Wängberg att vara hyresråd i hyresnämnden, tillika chef f. nämndens kansli.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    28 nov. 1985 förordnat polisint. vid polismynd. i Tierp Lars Nylén att vara polismäst. vid polismynd.,
    s.d. förordnat t. f. polismäst. vid polismynd. i Skara, polismäst. vid polismynd. i Falköping Johan Linden att vara polismäst. vid polismynd. i Lidköping samt
    s. d. förordnat polisint. vid polismynd. i Fagersta Anders Linger att vara polismäst. vid polismynd.