80 PersonalnotiserKriminalvården. Regeringen har
    14 nov. 1985 forordnat krim.vårdsinsp. Björn Nilsson att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Umeåregion samt
    s.d. förordnat t. f. krim.vårdsdir. Ulla-Lena Wigren att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Uppsalaregion.

 

I detta häfte (s. 1-80) har medverkat bl. a.
Stig Strömholm, professor vid Uppsala universitet
Nils O. Wentz, kammarrättspresident i kammarrätten i Göteborg
Rolf H. Lindholm, kansliråd i utrikesdepartementet
Thorsten Cars, juris doktor, allmänhetens pressombudsman
Gunnar Flodhammar, juris doktor
Bill W. Dufwa, universitetslektor vid Stockholms universitet
Krister Arnström, kronofogde, Göteborg
Sven Martinger, tingsfiskal