218 LitteraturnotisPER BOMAN, Factoring och leasing, P A Norstedt & Söner Förlag, Stockholm. Lund 1985.

 

Per Bomans bok Factoring och leasing är avsedd som kursbok i ekonomiutbildningen och som handbok för bankanställda. Boken duger bra som en första introduktion och beskriver finansieringsformerna tekniskt. Större delen av boken (sid. 7 — 97) behandlar factoring medan leasing fått en styvmoderligare behandling (sid. 98—126). Avvägningen i övrigt kan också diskuteras. Så har exempelvis factorings historia enligt min mening fått för stort utrymme, och i factoringdelen behandlas också finansieringsfrågor som inte har direkt samband med factoring.
    Det märks väl att författaren har sina rötter i finansbolag, ty boken kan i många delar uppfattas som alltför "finansieringsvänlig".
 

Anders Frigell