Personalnotiser 227Finansdepartementet. Regeringen har
    5 febr. 1987 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Curt Rispe att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i finansdep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har
    19 febr. 1987 förordnat riksdagsledamoten Gerd Engman att vara statssekr. i arbetsmarknadsdep:t.

 

Högsta domstolen. Högsta domstolen har
    17 febr. 1987 förordnat ass.:a i Svea hovr. Ingrid Olsson och Lars Trägård, ass. i Göta hovr. Lennart Nilsson samt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Per-Eric Jangvert att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringsrätten har
    18 febr. 1987 till t. f. reg.rättssekr. förordnat länsrättsass. i lr i Uppsala län Svante Noring och ass. i kammarrätten i Stockholm Björn Zedenius.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    19 mars 1987 utnämnt rådm. i Huddinge tr Bengt Sjögren att vara hovr.råd i Svea hovr. samt
    26 mars 1987 utnämnt rådm. i Nacka tr Per Olding att vara hovr. råd i Svea hovr.
    Svea hovr. har 11 mars 1987 till hovr. assessorer förordnat fisk:a Gunilla Engberg, Bernt Magnusson, Stefan Rubenson, Lars-Åke Olvall, Omi Söderblom, Catharina Swenman-Bergquist och Annika Lundius.
    Göta hovr. har 16 jan 1987 till hovr. assessorer förordnat fisk:a Per Holmstrand och Björn Karlsson.
    Hovr. över Skåne o. Blekinge har till hovr. assessorer förordnat, 19 dec. 1986 fisk. Martin Borgeke, 23 jan. 1987 fisk. Lars Elmqvist och 18 febr. 1987 fisk. Gun Rydin-Wennborg.
    Hovr. f. Nedre Norrland har till hovr. assessorer förordnat, 8 jan. 1987 fisk. Carl Rydeman samt 23 febr. 1987 fisk:a Hans Frostell och Gun Löfgren Cederberg.
    Hovr. f. Övre Norrland har 6 mars 1987 till hovr. ass. förordnat fisk. Ingemar Taavola.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    19 febr. 1987 till kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg utnämnt t. f. dep. rådet i finansdep:t, ass. i kammarrätten Curt Rispe och ass. i kammarrätten Per Ove Svensson,
    26 febr. 1987 utnämnt o. förflyttat kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Ingvar Severin att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping.
    Kammarrätten i Sthlm har till kammarrättsassessorer förordnat, 27 jan. 1987 fisk:a Lars Bergendal och Birgitta Abjörnsson samt 26 febr. 1987 fisk. Hans Nilsson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    12 febr. 1987 utnämnt rev. sekr. Björn Molin att vara rådm. i Ystads tr,
    26 febr. 1987 utnämnt civiling. Lars Berggren att vara fast. råd i tingsrätterna (Sthlms tr),

 

228 Personalnotiser    19 mars 1987 utnämnt rådm. i Sthlms tr Ingvar Gunnarson att vara chefsrådm. i tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr. Gunilla Persson att vara rådm. i Kristianstads tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Hallsbergs tr Fredrik Hulterström att vara rådm. i Trollhättans tr samt
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Ola Hansson att vara rådm. i Bollnäs tr.