Internationellt juristmöte i Waidring
Den 26 januari—31 januari 1987 anordnades en internationell konferens förfjärde gången i Waidring, Österrike denna gång rörande "Licensing agreements: Patents, Know-How, Trade Secrets and Software". Praktiserande advokater i samarbete med University of the Pacific, McGeorge School of Law samt juridiska fakulteten vid Salzburgs universitet arrangerade konferensen vars ordförande var den amerikanske advokaten Donald Worley. 67 praktiserande affärsjurister från hela världen deltog.
    Som underlag för diskussioner hade presenterats ett stort antal avtalsförslag rörande bl. a. icke patenterade/patenterbara affärshemligheter; patenterat och icke patenterat know-how i olika former; programlicenser; licensiering till länder i tredje världen bl. a. Fastlandskina m. m. Den amerikanska exportkontrollagstiftningens betydelse för icke-amerikanska företag berördes.
    Denna gång blev diskussionerna mycket praktiska till sin natur, bl. a. diskuterades betydelsen av en exklusiv licens till information som endast delvis åtnjuter skydd som patent, upphovsrätt eller affärshemlighet men tillstor del ej har sådant skydd.
    Rapporter och annat material från konferensen kommer som vanligt att sammanställas och utges inom förlaget Kluwers försorg i Holland.
    Deltagarna i konferensen beslöt slutligen anordna en femte konferens på samma ställe under en vecka i slutet av januari 1988 för att diskutera direkta verkställighetsåtgärder i ett land av dom eller beslut meddelat i annat land samt skiljedom.
 

PB

 

Försäkringsjuridiska föreningen
Avsätter årligen ett belopp av 20 000 kronor till stipendier för forskning och utbildning inom det försäkringsrättsliga området.
    Ansökan om 1987 års stipendium med ändamålsbeskrivning inges till Försäkringsjuridiska föreningens styrelse, adress 182 83 Danderyd.
    Ytterligare information kan erhållas genom hänvändelse till föreningenssekreterare direktör Bo Odelius, telefon 08/753 77 31, eller ordföranden direktör Per Boëthius, telefon 08/31 37 27.

 

304I detta häfte (s. 229-304) har medverkat bl. a.

 

Bertil Bengtsson, justitieråd
Kjell Å. Modéer, professor i rättshistoria vid Lunds universitet
Bill W. Dufwa, universitetslektor vid Stockholms universitet
Per-Ola Jansson, direktör, Svenska Bankföreningen
Sixten Lagebrant, advokat i Norrköping
Hugo Tiberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet
Bengt Sagnert, biträdande jurist, Helsingborg