Tingsrätterna. Regeringen har
    23 april 1987 utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Ingemar Taavola att vara rådm. i Gällivare tr,
    21 maj 1987 utnämnt rättschefen i civildep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Harald Rangnitt att vara lagm. i Sollentuna tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr. Yvonne Hållstrand att vara rådm. i Nacka tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Norrköpings tr. Lennart Andersson att vara rådm. i Linköpings tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Eskilstuna tr. Bengt Bolander att vara rådm. i Ljungby tr,
    s.d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Hugo Melander att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Malmö tr,
    4 juni 1987 utnämnt chefsrådm. i Gbgs tr Inger Lindquist att vara lagm. i tr samt
    s.d. 1987 utnämnt ass. i Svea hovr. Jan Rudberg att vara rådm. i Ludvika tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    14 maj 1987 utnämnt länsrättsass. i lr i Värmlands län Elsa Pettersson att vara rådm. i lr samt
    4 juni 1987 utnämnt länsrättsass. i lr i Kristianstads län Mårten Landoff att vara rådm. i lr.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    14 maj 1987 förordnat avd.dir. vid rikspolisstyrelsen Charlotte Norrås att vara polismäst. vid polismynd. i Danderyd samt
    27 maj 1987 förordnat bitr. länspolischefen vid länsstyrelsen i Östergötlands län Lars Engström att vara polismäst. vid polismynd. i Linköping.

 

Försäkringsrätterna. Regeringen har
    27 maj 1987 utnämnt rådm. Knut Sigander att vara förs.rättsråd och vice ordf. på avd. i förs.rätten för Mellansverige.

 

396I detta häfte (s. 305-396) har medverkat bl. a.

 

Stig Strömholm, professor, prorektor vid Uppsala universitet
Olle Höglund, ordförande i högsta domstolen
Bengt Wieslander, f. d. ordförande i regeringsrätten
Bertil Wennergren, lagman vid länsrätten i Östergötlands län
Lennart Pålsson, professor i internationell rätt vid Lunds universitet
Bo Helander, jur. doktor, Stockholms universitet
Thor Falkanger, professor, Nordisk Institutt for sjørett, Oslo
Ann Henning, jur. doktor, docent i civilrätt vid Lunds universitet
Anders Eriksson, departementsråd i justitiedepartementet