Legal development and comparative law. Evolution du droit et droit comparé 1986. Selected essays for the 12th Congress of Comparative Law. Essais choisis pour le 12e Congrès International de Droit Comparé. Budapest (Akadémia i Kiadö) 1986.
    Netherlands reports to the 12th International Congress of Comparative Law. Rapports Néerlandais pour le douziéme Congrès International de Droit Comparé. The Hague (Asser Instituut) 1987.

 

Kongresser i komparativ rätt ger ofta upphov till intressanta rapporter, som kan läsas även av andra än kongressdeltagarna. Ibland publiceras de separat

 

LLitteraturnotis 619av de nationella sammanslutningarna för komparativ rätt. Båda de rubricerade samlingarna är väl värda att läsas. De behandlar ett antal intressanta frågor från skilda rättsområden. Inom området för kommersiella avtal finns bl. a. uppsatser som utgår från Wienkonventionen för internationella köp —vilken antas träda i kraft för Sveriges del den 1 januari 1989 — av prof. G. Eörsi från Ungern och prof. F. J. A. van der Velden från Nederländerna. Revision av kontrakt, med eller utan stöd av hardship och revision clauses, diskuteras av prof. J. M. van Dunne i den holländska volymen och prof. G. Csanádi i den ungerska. Principen för samlingarna — liksom för kongressen —tycks i övrigt vara, som det hette i tyska radioprogram under mellankrigstiden, "für jeden etwas".
 

J. H.