Finansdepartementet. Regeringen har
    9 juli 1987 förordnat dep. rådet i finansdep:t Inga-Britt Ahlenius att vara budgetchef i dep:t,
    s. d. förordnat t. f. dep.rådet i finansdep:t Gunnar Skarell att vara dep.råd i dep:t samt
    s.d. förordnat depsekr. i finansdep:t Yvonne Gustafson att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Högsta domstolen. Högsta domstolen har till t. f. rev.sekr. förordnat, 15 juni 1987 ass. i Göta hovr. Kerstin André, 18 aug. 1987 rådm. i Västerviks tr Bo Lundgren, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Roland Wahlfrid och ass. i Svea hovr. Anne-Marie Westerberg samt 1 sept. 1987 ass. i Svea hovr. Peder Munck.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    27 aug. 1987 förordnat reg.rådet Ingrid Hilding att vara ordf. på avd. i reg.rätten
    Regeringsrätten har 26 aug. 1987 förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Mats Clémentz och länsrättsass. i lr. i Skaraborgs län Torsten Sjökvist att vara t. f. reg. rättssekr.

 

Riksåklagaren. Regeringen har
    3 sept. 1987 förordnat chefsåkl. vid. åkl.mynd. i Sthlms åkl.dt Solveig Riberdahl att vara byråchef hos riksåklagaren.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har
    18 juni 1987 förordnat kanslichefen i riksdagens socialförsäkringsutskott Siv Helmer att hos kriminalvårdsstyrelsen fullgöra de göromål som ankommer på innehavaren av tjänsten som överdirektör.

 

Brottsförebyggande rådet. Regeringen har
    18 juni 1987 förordnat överdir. i kriminalvårdsstyrelsen Marianne Håkansson att vara kanslichefi brottsförebyggande rådet.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    13 aug. 1987 utnämnt bostadsdomaren Ulla Erlandsson och ass. i Svea hovr. Tommy Lennberg att vara hovr.råd i Svea hovr.
    s.d. utnämnt rådm. i Sundsvalls tr. Ola Lng att vara hovr.råd i hovr. f. Nedre Norrland samt
    3 sept. 1987 till hovr. råd i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt byråchefen hos riksdagens ombudsmän, ass. i hovr. f. Västra Sverige Dan Fernqvist, byråchefen hos justitiekanslern, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Göran Håkansson och rådm. i Malmö tr. Gunnar Bergholtz
    Svea hovr. har 2 sept. 1987 till hovr. assessorer förordnat fisk:a Alf Andersson, Göran Haag, Owe Horned, Stefan Jakobsson, Kristina Lövgren, Peder Munck af Rosenschöld och Hans Nilsson.
    Hovr. över Skåne o. Blekinge har 6 juli 1987 till hovr.ass. förordnat fisk. Ulla Nilsson.
    Hovr. f. Övre Norrland har 11 aug. 1987 till hovr. assessorer förordnat fisk:a Lars Lindhe och Manne Pavón.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    25 juni 1987 utnämnt ass. i kammarrätten i Göteborg Kent Sundqvist att vara kammarrättsråd i kammarrätten,
    9 juli 1987 utnämnt förs. domaren i förs. överdomstolen Carl Herman Bergh att vara kammarrättslagman i kammarrätten i Sthlm samt
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Göteborg Gunnar Dyhre att vara kammarrättslagman i kammarrätten.
    Kammarrätten i Sthlm har till kammarrättsassorer förordnat, 17 juni 1987 fisk. Anne Rutberg, 26 juni 1987 fisk. Gunilla Blomqvist samt 27 aug. 1987 fisk:a Rose Bergström och Kerstin Fredriksson.