644 PersonalnotiserTingsrätterna. Regeringen har
    18 juni 1987 utnämnt avd. dir. vid vägverket, ass. i Göta hovr. Åke Gustafsson att vara rådm. i Örebro tr,
    25 juni 1987 utnämnt ass. i Svea hovr. Claes Ullrich att vara rådm. i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt rev. sekr. Bo Kvillner att vara rådm. i Nacka tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Kristianstads tr Sven Cavallin att vara rådm. i Karlskrona tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Björn Svanberg att inneha ett långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    9 juli 1987 utnämnt överlantmätaren vid länsstyrelsen i Kopparbergs län Kjell Westling att vara fast. råd i tingsrätterna,
    s.d. utnämnt ass. i Göta hovr. Per Grevesmühl att vara rådm. i Hallsbergs tr,
    13 aug. till rådmän i Sthlms tr utnämnt rev.sekr. Agneta Almqvist, stf. jämställdhetsombudsmannen Margareta Wadstein och rev. sekr. Bengt Kjellkvist samt
    20 aug. 1987 utnämnt rådm. i Malmö tr Björn Svartbeck att vara lagm. i Trelleborgs tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    20 aug. 1987 utnämnt rådm. i lr i Göteborgs o. Bohus län Christer Törnros att vara lagman i lr i Hallands län.

 

Polismyndigheterna. Regeringen har
    18 juni 1987 förordnat avd. chefen hos rikspolisstyrelsen Sven-Åke Hjälmroth att vara länspolismästare vid polismynd. i Sthlm samt
    10 sept. 1987 förordnat polisint. vid polismynd. i Hudiksvall Ulf Möller att vara polismästare vid polismyndigheten.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    25 juni 1987 utnämnt byråchefen hos riksåklagaren Uno Hagelberg att vara överåkl. vid åkl.mynd. i Sthlms åkl.dt.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    9 juli 1987 förordnat chefskronofogden i Nyköpings dt Hans Marken att vara chefskronofogde i Norrköpings dt,
    s.d. förordnat chefskronofogden i Sollentuna dt Arne Fall att vara chefskronofogde i Uppsala dt,
    23 juli 1987 förordnat kronofogden i Borlänge dt Claes B. Eriksson att vara chefskronofogde i Avesta dt,
    27 aug. 1987 förordnat chefskronofogden i Katrineholms dt Gunnar Bergqvist att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefskronofogde i Nyköpings dt samt
    s.d. förordnat kronofogden i Sollentuna dt Robert Richtnér att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefskronofogde i dt.

 

I detta häfte (s. 569—644) har medverkat bl. a.

 

Olle Nyman, professor emeritus vid Uppsala universitet
Kaj Hobér, advokat i Stockholm
Tore Sigeman, professor i civilrätt vid Uppsala universitet
Peter Seipel, professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet
Björn Edqvist, kanslichef i riksdagens justitieutskott