724 Personalnotiser    Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    1 okt. 1987 förordnat dep. rådet i justitiedep:t, kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall Klas Bergenstrand att vara avd. chef vid rikspolisstyrelsen.

 

    Tingsrätterna. Regeringen har
    15 okt. 1987 till rådman i Huddinge tr utnämnt ass:a i Svea hovr. Nils Lidbom och Jack Hammendal,
    s.d. utnämnt t. f. rev. sekr., ass. i Göta hovr. Lennart Nilsson att vara rådm. i Norrköpings tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Ingrid Sköllerholm att inneha långtidsvik. på tjänst sområdm. i Sthlms tr,
    22 okt. 1987 förordnat lagm. i Sjuhäradsbygdens tr Harry Jusélius att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagman i Borås tr,
    29 okt. 1987 utnämnt ass. i kammarrätten i Sthlm Christer Garpenlid att vara rådm. i Eskilstuna tr,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Håkan Klagsmark att vara rådm. i Kristianstads tr,
    19 nov. 1987 utnämnt rådm. i Sthlms tr Ann-Mari Tengström att vara chefsrådm. i tr,
    s.d. utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Gustafsson att vara rådm. i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt förbundsjuristen Per Eriksson att vara rådm. i Trelleborgs tr samt
    s.d. förordnat rev. sekr. Bengt Åke Engström att inneha långtidsvik. på en tjänst sområdm. i Västerviks tr.

 

    Länsrätterna. Regeringen har
    29 okt. 1987 till rådmän i lr i Sthlms län utnämnt reg. rättssekr. Claes Jonson och extrarådm. i lr, reg. rättssekr. Claes Christensson,
    s. d. förordnat t. f. rådm. i lr i Sthlms län, länsrättsass. i lr Mildred Hägerström att vara extra rådm. i lr, samt
    19 nov. 1987 utnämnt extra rådm. i lr i Göteborgs o. Bohus län Jan Drake af Hagelsrum att vara rådm. i lr.

 

    Hyresnämnderna. Regeringen har
    19 nov. 1987 utnämnt o. förflyttat hyresrådet i hyresnämnden i Växjö Bo Nilsson att vara hyresråd i hyresnämnden i Jönköping och förordnat honom att vara chef för hyresnämndens kansli.

 

    Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    1 okt. 1987 förordnat t. f. chefen f. allmänna adv. byrån i Uppsala, adv. Sigurd Gustafsson att vara chef f. adv.byrån.

 

    Polisväsendet. Regeringen har
    5 nov. 1987 förordnat polisint. vid polismynd. i Karlshamn Kjell Johansson att vara polismäst. vid polismynd. samt
    s.d. förordnat polismäst. vid polismynd. i Kalix Torbjörn Liljebo att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänsten som polismäst. vid polismynd. i Boden.

 

I detta häfte (s. 645-724) har medverkat bl. a.
Hans Danelius, ambassadör i Haag
Erik Holmberg, jur. doktor, hovrättslagman
Göran Regner, rättschef i justitiedepartementet
Suzanne Wennberg, docent i straffrätt vid Stockholms universitet
Olle Hoflund, professor i straffrätt vid Stockholms universitet
Elis Dahlin, f. d. häradshövding