Personalnotiser 75Kommunikationsdepartementet. Regeringen har
    20 nov. 1986 förordnat dep. sekr. Jan-Olof Selén att vara dep. råd i kommunikationsdep:t.

 

Finansdepartementet. Regeringen har
    6 nov. 1986 förordnat t. f. dep. rådet i finansdep:t Leif Pagrotsky och ass. i kammarrätten i Sthlm Stefan Ersson att vara dep. råd i finansdep:t,
    s. d. förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Per Anders Lindgren att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep. råd i finansdep:t,
    s.d. förordnat ass. i hovr. f. Ovre Norrland Magnus Lundeberg att vara kansliråd i finansdep:t samt
    18 dec. 1986 förordnat dep. sekr. i finansdep:t Stefan Sjölander att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep. råd i dep:t.

 

Justitiekanslern. Regeringen har
    11 dec. 1986 förordnat den rättssakkunnige i justitiedep:t, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Göran Håkansson att vara byråchef hos justitiekanslern.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    29 jan. 1987 förordnat polisint. vid polismynd. i Sthlm Kurt Malmström att vara byråchef vid rikspolisstyrelsen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    27 nov. 1986 utnämnt t.f. hovrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr., hovr. rådet i hovr. Clas Göran Palmgren att vara hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. förordnat t. f. rättschefen i utbildningsdep:t, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Anders Holmstrand att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr.,
    11 dec. 1986 utnämnt hovr. rådet i hovr. f. Västra Sverige Birgitta Gislev att vara hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    18 dec. 1986 utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Lars Eric Håkansson att vara hovr. råd i hovr.,
    8 jan. 1987 till hovr. råd i Svea hovr. utnämnt bitr. kammarsekr. i riksdagen TomT:son Thyblad och rådm. i Nacka tr Torgil Melin,
    29 jan. 1987 till hovr. lagmän i Svea hovr. utnämnt dir. i världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) i Genève, kanslirådet i justitiedep:t Agne Henry Olsson, stf. för ordf. i bostadsdomstolen, bostadsdomaren Lars-Göran Åsbring och lagm. i Sollentuna tr Lars-Olov Hillerudh samt
    5 febr. 1987 utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Tore Ljungkvist att vara hovr. råd ihovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    29 jan. 1987 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Jönköping Lennart Nordbeck att vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Göteborg samt
    s. d. utnämnt reg. rättssekr. Kerstin Svensson att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    11 dec. 1986 utnämnt just. rådet Ult Gad att vara lagm. i S. Roslags tr,
    s. d. utnämnt hovr. rådet i Svea hovr. Sixten Garström att vara lagm. i Norrtälje tr,
    s. d. utnämnt chefsrådm. i Sthlms tr Fredrik Boström att vara lagm. i Nacka tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Kristianstads tr Stig Iversen att vara lagm. i Simrishamns tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Jim Emilsson att vara rådm. i Östersunds tr,
    8 jan. 1987 utnämnt rådm. i Linköpings tr Brita Swan att vara lagm. i Mjölby tr,
    s. d. utnämnt rev. sekr. Jan-Eric Sandstedt att vara rådm. i Sthlms tr,
    s.d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Urban Nyström att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Göteborgs tr,
    29 jan. 1987 utnämnt rådm. i Ludvika tr Peter Grünler att vara lagm. i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Ljungby tr Per Olof Marke att vara lagm. i tr,
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall

 

76 PersonalnotiserRolf Hammar att vara lagm. i Sundsvalls tr,
    s. d. till rådmän i Sthlms tr utnämnt rev. sekr. Ingrid Forsström och t. f. rådm. i tr, ass. i Svea hovr. Lars Ivarsson,
    s. d. utnämnt rev. sekr. Erik Ternert att vara rådm. i Norrköpings tr, s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Marie Hartman, att vara rådm. i Helsingborgs tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Tommy Olausson att vara rådm. i Stenungsunds tr,
    5 febr. 1987 utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Robert Östberg att vara rådm. i Örebro tr,
    s.d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Margareta Linde Malmberg att vara rådm. i Malmö tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Jonny Boo att vara rådm. i Umeå tr samt
    s. d. utnämnt civiling. Lars Fors att vara fastighetsråd i tingsrätterna (Vänersborgstr).

 

I detta häfte (s. 1-76) har medverkat bl. a.
Andrew von Hirsch, professor vid University of New Jersey, USA.
Carl Olof Nilsson, tingsnotarie
Kurt Grönfors, professor vid Göteborgs universitet.
Thomas Wilhelmsson, professor vid institutet för privaträtt i Helsingfors
Bill W. Dufwa, universitetslektor vid Stockholms universitet
Kaj Hobér, advokat i Stockholm
Rolf Nygren, professor vid Uppsala universitet
Stig Strömholm, professor vid Uppsala universitet
Jan Carle, rådman vid länsrätten i Nyköping
Hans Danelius, ambassadör
Krister Thelin, hovrättsassessor i hovrätten över Skåne och Blekinge
Olof Söderström, hovrättsassessor i Svea hovrätt
Bengt Almebäck, kammarrättsassessor i kammarrätten i Jönköping
Bertil Hagard, lagman vid Uddevalla tingsrätt