Sjunde fransk-nordiska juristdagarna
— fortsättningen på ett initiativ, som togs i Uppsala 1971 (SvJT 1971, s. 75) och som resulterat i sammankomster växelvis i Paris och i en nordisk huvudstad (se senast SvJT 1985, s. 421) - hölls den 9-12 sept 1987 i Oslo. Små men aktiva delegationer från de fyra större nordiska länderna och en större fransk grupp diskuterade rättsliga problem på grundval av fylliga franskspråkiga rapporter. Den förenande länken mellan de olika rapporterna var att samtliga behandlade olika aspekter av läkaryrkets, sjukvårdens och medicinalväsendets rättsliga reglering och juridiska problem. I enlighet med fransk tradition diskuterades, var under sin rubrik, ämnesområdets civilrättsliga, straffrättsliga, processrättsliga och offentligrättsliga aspekter. Från nordisksida framlades rapporter av bl. a. professorerna Bernhard Gomard, Köpenhamn och Peter Lødrup, Oslo, samt lagman Bertil Wennergren, Linköping. Härutöver framlade en grupp norska förvaltningsrättsexperter en rapport med övervägande socialförsäkringsrättsligt innehåll.
    För program och arrangemang — som gav prov på stor gästfrihet och oklanderligt handlag med det kongresstekniska från de norska värdarnas sida— svarade den nygrundade norska föreningen för jämförande rätt med professor Eivind Smith som animatör och eldsjäl. Resultatet blev en från både nordisk och fransk sida mycket uppskattad kongress.
S.S.