168 PersonalnotiserKammarrätterna. Regeringen har
    26 nov. 1987 till kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Göteborg utnämnt kammarrättsråden i kammarrätten Göran Koch och Gunilla Brydolf,
    s. d. till kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg utnämnt assessorerna i kammarrätten Anders Österlin och Olle Holmstedt samt
    10 dec. 1987 utnämnt rådm. i Norrtälje tr Ulla Stigenberg att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm.
    Kammarrätten i Sthlm har till kammarrättsassessorer förordnat, 30 nov. 1987 fisk. Jan Hefner och 17 dec. 1987 fisk. Albert Johnson.
    Kammarrätten i Göteborg har till kammarrättsassessorer förordnat, 30 sept. 1987 fisk:a Torsten Bertilsson, Curt Borglund, Lennart Börjesson, Per-Olof Dahlin, Birgitta DellborgTengström, Margaretha Ericsson, Christer Jakobsson, Hans Janlind, Per Kjellsson, Rolf Lind, Lars-Anders Lundqvist, Lars-Olof Norgren, Christer Thorell och Håkan Wirén, 12 dec. 1987 fisk. Björn Breitfeld samt 15 dec. 1987 fisk. Sven Erik Holmdahl.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    26 nov. 1987 utnämnt rådm. i Mölndals tr Anders Ligner att vara lagman i tr,
    s.d. utnämnt rådm. i Göteborgs tr Barbro Sjösten att vara chefsrådm. i tr,
    s.d. utnämnt reg.rättssekr. Christer Stridh och ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Annika Ström att vara rådmän i Malmö tr,
    s.d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Sven-Erik Gerdin att vara rådm. i Göteborgs tr,
    10 dec. 1987 utnämnt rådm. i Malmö tr Axel Lundqvist att vara chefsrådm. i tr,
    s. d utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Sten Sikström, att vara rådm. i Sundsvall tr,
    s.d. förordnat rev.sekr. Eva Wahlberg att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i S.Roslags tr samt
    17 dec. 1987 utnämnt chefsrådm. i Huddinge tr Carl Fredrik von Zweigbergk att vara lagman i tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    10 dec. 1987 utnämnt länsrättsass. i lr i Skaraborgs län Hans-Jörgen Andersson att vara rådm. i lr samt
    s.d. utnämnt länsrättsass. i lr i Västernorrlands län Bo Forsberg att vara rådm. i lr i Värmlands län.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    26 nov. 1987 förordnat byråchefen hos rikspolisstyrelsen Sture Höglund att vara polismäst. vid polismynd. i Solna,
    s.d. utnämnt byråchefen vid rikspolisstyrelsen Ulf Arvidsson att vara länspolismäst. vid polismynd. i Karlskrona,
    10 dec. 1987 förordnat polisöverint. vid polismynd. i Sthlm Hans Wranghult att vara länspolismäst. vid polismynd. i Malmö,
    s. d. förordnat bitr. länspolismäst. vid polismynd. i Malmö Gustaf Andersson att inneha långtidsvik. som länspolismäst. vid polismynd. i Malmö samt
    s. d. förordnat polissekr. Ulf Strömstedt att vara polismäst. vid polismynd. i Haparanda.

 

I detta häfte (s. 77—168) har medverkat bl. a.

 

Sven Norberg, director, Legal affairs, the EFTA Secretariat
Anna Moberg, tingsnotarie vid Klippans tingsrätt
Lars Björne, professor, Åbo
Ulf Bernitz, professor i civilrätt, Stockholms universitet
Nils Wahl, bitr. jurist vid advokatbyrå, Stockholm/London
Michael Bogdan, professor i civilrätt, Lunds universitet
Bengt Lindell, jur.dr, Uppsala
Mats Flodin, jur.dr, Lund
Lars Melin, advokat, Göteborg
Stefan Strömberg, assessor i Svea hovrätt