Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    10 dec. 1987 förordnat omb. mannen Hans-Eric Holmqvist att biträda i dep:t som politiskt sakk.,
    23 febr. 1988 förordnat polissekr. Doris Högne att biträda i dep:t som sakk.,
    26 febr. 1988 förordnat kammarrättsass. Lennart Börjesson att vara bitr. sekr. i samerättsutredningen,
    7 mars 1988 förordnat hovr. ass. Göran Schäder att som rättssakk. biträda i dep:t,
    8 mars 1988 förordnat föredrag. hos riksdagens omb. män, hovr. ass. Owe Horned att som rättssakk. biträda i dep:t,
    6 april 1988 förordnat hovr. fisk. Håkan Lavén att som rättssakk. biträda i dep:t samt
    7 april 1988 förordnat hovr. ass:a Stefan Strömberg och Lars Lindström att biträda i dep:tsom rättssakkunniga.

 

Högsta domstolen. Högsta domstolen har 28 jan. 1988 förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping Jan Hallström och ass. i Svea hovr. Göran Lindvall att fullgöra göromål som ank. på rev. sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 7 april 1988 förordnat reg. rådet Lars Delin att vara ordf. på avd. i reg. rätten.
    Reg. rätten har 22 febr. 1988 förordnat länsrättsass. i Ir i Malmöhus län Gunnar Lannerud, ass. i kammarrätten i Sundsvall Hans Olov Hansson och ass. i kammarrätten iGöteborg Riitta Hirvelä att vara t. f. reg. rättssekr.

 

Riksåklagaren. Regeringen har 10 mars 1988 förordnat ass. i Svea hovr. Jörgen Almblad att vara byråchef hos riksåklagaren.

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har 25 febr. 1988 förordnat byråchefen vid länsstyrelsen i Östergötlands län Per-Erik Lundh att vara överdirektör i kriminalvårdsstyrelsen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    10 mars 1988 utnämnt ordf. i och chefen f. allmänna reklamationsnämnden Staffan Edling att vara hovr. lagman i Svea hovr.,
    17 mars 1988 utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Lennart Frii att vara hovr. råd i hovr. samt
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Filippa Täckholm att vara hovr. råd i hovr.
    Svea hovr. har till hovr. assessorer förordnat, 1 mars 1988 fisk. Robert Jonsson samt 9 mars 1988 fisk:a Ulf Hallin, Margret Inger, Anna-Lena Järvstrand och Alf Sandek.
    Göta hovr. har 17 febr. 1988 förordnat fisk. Birgitta Holmgren till hovr. ass.
    Hovr. f. Västra Sverige har till hovr. assessorer förordnat, 27 febr. 1987 fisk. Ella Nyström, 26 aug. 1987 fisk. Jan Ohlsson, 23 okt. 1987 fisk. Gunnar Gladh och 18 dec. 1987 fisk. Lennart Molander.
    Hovr. f. Övre Norrland har 29 febr. 1988 förordnat fisk. Margareta Bergström tillhovr. ass.