Personalnotiser 399Kammarrätterna. Regeringen har
    17 mars 1988 utnämnt reg. rättssekr. Margareta Marcus att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm samt
    s.d. utnämnt hypoteksdirektören vid Norrlands Hypoteksförening Sune Häggbom att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg.
    Kammarrätten i Sthlm har till kammarrättsassessorer förordnat, 23 febr. 1988 fisk. Charlotte Hedberg och 25 mars 1988 fisk. Susanne Mattsson.
    Kammarrätten i Göteborg har 23 mars 1988 till kammarrättsassessorer förordnat fisk:a Agneta Gardar och Kjell Zackrisson.
    Kammarrätten i Sundsvall har till kammarrättsassessorer förordnat, 21 jan. 1988 fisk. Risto Stoorhöök och 29 febr. 1988 fisk. Elsa Nihlén.
    Kammarrätten i Jönköping har 6 april 1988 till kammarrättsassessorer förordnat fisk:a Kaj Håkansson, Torbjörn Frobe och Gert Svenson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    28 jan. 1988 förordnat rådm. i Borås tr Claes Henrikson att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagman i Sjuhäradsbygdens tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Göteborgs tr Dan Ogvall att vara chefsråd m. i tr,
    s.d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Barbro Thorblad att vara rådm. i Göteborgstr,
    10 mars 1988 utnämnt rådm. i Sthlms tr Åke Rehnström att vara chefsråd m. i tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Malmö tr Annika Ström att vara rådm. i Landskronatr,
    24 mars 1988 utnämnt chefsrådm. i Eskilstuna tr Claes Levin att vara lagman i tr,
    s.d. utnämnt byråchefen i domstolsverket Karl-Axel Bladh att vara lagman i Sandvikens tr,
    s.d. utnämnt hovr. rådet i Svea hovr. Anders Fröhling att vara chefsrådm. i Huddinge tr,
    17 mars 1988 utnämnt rådm. i Uppsala tr Gunnar Gråberg att vara chefsrådm. i tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Sollentuna tr Vanja Nordström att vara rådm. iSthlms tr,
    s.d. utnämnt föredrag. i riksdagens socialutskott Ann-Christine Lindblom att vararådm. i Uppsala tr,
    s. d. utnämnt reg. rättssekr. Ole Riis att vara rådm. i Malmö tr,
    s. d. utnämnt hyresrådet i hyresnämnden i Göteborg Klaus Bärthel att vara rådm. i Mölndals tr,
    s.d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Urban Nyström att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Göteborgs tr,
    s.d. förordnat hovr. rådet i Göta hovr. Claes Rundgren att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagman i Svegs tr samt
    14 april 1988 utnämnt rådm. i Borås tr Leena Henrikson att vara chefsråd m. i Göteborgs tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    21 jan 1988 förordnat ass. i kammarrätten i Sundsvall Torbjörn Helin att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Ir i Västernorrlands län,
    17 mars 1988 utnämnt extra rådm. i Ir i Sthlms län Lars-Uno Florén att vara rådm. i Ir,
    s. d. förordnat reg. rättssekr. Berndt Bergshem att vara rådm. i Ir i Sthlms län samt
    s. d. utnämnt länsrättsass. i Ir i Göteborgs o Bohus län Claes Colliander att vara rådm iIr.