400 PersonalnotiserHyresnämnderna. Regeringen har
    10 mars 1988 utnämnt hovr. rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige Brit-Marie Ericsson att vara hyresråd i hyresnämnden i Göteborg, tillika chef f. nämndens kansli samt
    17 mars 1988 utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Erik Gerleman att vara hyresråd i hyresnämnden i Växjö och förordnat honom att vara chef för nämndenskansli.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    4 febr. 1988 förordnat polisint. vid polismynd. i Västerås Bo Svanberg att vara polismäst. vid polismynd. i Sala,
    s.d. förordnat polisint. vid polismynd. i Katrineholm Göran Dovergård att vara polismäst. vid polismynd. i Köping,
    11 febr. 1988 förordnat bitr. länspolischefen Mats Sjögreen att vara polisöverintendentvid polismynd. i Malmö samt
    7 april 1988 utnämnt byråchefen vid rikspolisstyrelsen Per-Göran Näss att vara länspolismästare vid polismynd. i Uppsala.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    28 jan. 1988 utnämnt byråchefen hos riksåklagaren Jan Danielsson att vara chefsåkl.vid åkl. mynd. i Sthlm,
    25 febr. 1988 förordnat distr. åkl. vid regionåkl. mynd. i Härnösand Christer van der Kwast att vara statsåkl. vid samma mynd.,
    10 mars 1988 förordnat distr. åkl. vid regionåkl. mynd. i Umeå Krister Waern att vara statsåkl. vid regionåkl. mynd. i Jönköping samt
    s.d. förordnat distr. åkl. vid regionåkl. mynd. i Vänersborg Bo Ericsson att varastatsåkl. vid samma mynd.

 

I detta häfte (s. 321-400) har medverkat bl. a.

 

Torstein Eckhoff, professor vid Institutt for offentlig ret, Oslo
Inge Simfors, tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt
Ann Numhauser-Henning, docent vid Lunds universitet
Inga Britt Törnell, justitieråd
Björn Edqvist, kanslichef i riksdagens justitieutskott
Karl-Olof Lidin, lagman i Eslövs tingsrätt
Stig Strömholm, professor och prorektor vid Uppsala universitet
Svante Johansson, forskningsassistent vid Stockholms universitet.