Ny professor.
Regeringen har utnämnt professorn i allmän rättslära och internationell privaträtt vid Åbo universitet Hannu Tapain Klami att från den 1 juli 1987 vara professor i allmän rättslära vid Uppsala universitet.
Professor Klami är född född den 30 januari 1945. Han blev jur. kand och jur. lic. 1964 samt jur. dr. 1970. 1971 blev han docent vid Åbo handelshögsskola, 1972 bitr. professor i romersk rätt vid Åbo universitet och 1976 professor i allmän rättslära och internationell privaträtt där. Professor Klami var andre prorektor för Åbo universitet åren 1981-1987.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har
    9 juni 1988 förordnat dep.sekr. i socialdep:t Christina Kärvinge att vara t.f. dep.råd i justitiedep:t.

 

Industridepartementet. Regeringen har
    7 april 1988 förordnat dep.sekr. Margareta Hammarberg att vara dep.råd i industridep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    9 juni 1988 förordnat just.råden Sven Nyman och Anders Knutsson att vara ordf. på avd. i högsta domstolen.
    Högsta domstolen har 25 maj 1988 förordnat ass. i Svea hovr. Paul Arnell att vara tf.rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Reg.rätten har
    15 april 1988 förordnat kammarrättsass. Paul Öhwall att vara t.f. reg. rättssekr.

 

Riksåklagaren. Regeringen har
    21 april 1988 förordnat statsåkl. vid regionåkl. mynd. i Västerås Gunnel Lindberg att vara byråchef hos riksåklagaren.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har
    5 maj 1988 förordnat kanslirådet i justitiedepartementet Ulf Berg att vara verksjurist vid rikspolisstyrelsen.

 

Domstolsverket. Regeringen har
    19 maj 1988 förordnat rådm. i Falköpings tr Hans-Erik Jonasson att vara byråchef vid domstolsverket.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    28 april 1988 till hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. utnämnt t.f.hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. Anders Holmstrand och dep.rådet i justitiedep:t Jan Vilgeus.

 

Personalnotiser 507    26 maj 1988 utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Christer Berg att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d utnämnt rådm. i Göteborgs tr Bertil af Klinteberg att vara hovr.råd i hovr. f.Västra Sverige samt
    s.d utnämnt rådm. i Sundsvalls tr Bertil Bodén att vara hovr.råd i hovr. f. Nedre Norrland.
    Göta hovr. har 16 maj 1988 förordnat fisk. Gunnar Jacobsson till hovr.ass.
    Hovr. över Skåne och Blekinge har 27 maj 1988 till hovr. assessorer förordnat fisk:a Boel Havelius, Leif Persson och Björn Serrander.
    Hovr. f. Övre Norrland har 16 maj 1988 förordnat fisk. Leif Simälä till hovr.ass.