Kammarrätterna. Kammarrätten i Sthlm har
27 maj 1988 till kammarrättsassessorer förordnat fisk:a Per Bergman och Eva Martin Berzins.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    21 april 1988 utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Nordin att vara rådm. i Norrtälje tr,
    5 maj 1988 utnämnt kanslichefen i högsta domstolen, hovr. rådet i Svea hovr. Sven Leander att vara lagm. i S.Roslags tr,
    s.d. utnämnt rådm. i Uppsala tr. Ulf Hellbacher att vara lagm. i Tierps tr.,
    s.d. utnämnt rådm. i Arvika tr Arne Mannerstedt att vara lagm. i tr samt
    26 maj 1988 utnämnt och förflyttat rådm. i Helsingborgs tr Inger Källoff att vara rådm. i Ängelholms tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    28 april 1988 förordnat rådm. i lr i Sthlms län Margarethe Sundelin att vara extra chefsrådm. i lr,
    5 maj 1988 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sundsvall Björn Bryngelsson att vara lagm. i lr i Örebro län,
    26 maj 1988 förordnat länsrättsass. i lr i Västmanlands län Leif Hallner att inneha ett långtidsvik. på tjänst som rådm. i lr samt
    9 juni 1988 utnämnt länsrättsass. i lr i Örebro län Marianne Dubois-Forsberg att vara rådm. i lr.

 

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
    19 maj 1988 förordnat juristen vid allm adv. byrån i Örebro, advokaten Clas Ågren att inneha långtidsvik. på tjänsten som chef för adv. byrån.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    19 maj 1988 utnämnt chefsåkl. vid åkl.mynd. i Borås Göran Norén att vara överåkl. vid regionåkl.mynd. i Värnersborg.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    21 april 1988 förordnat polissekr. Olof Ersgård att vara polismäst. vid polismynd. i Vilhelmina samt
    26 maj 1988 utnämnt polismäst. vid polismynd. i Växjö Bo Lind att vara länspolismäst. vid mynd.