508 PersonalnotiserSveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har
    6 maj 1988 antagits Bertil Andersson, Patrik Adersteg, Michael R:son Boberg, Peter Bolmstedt, Gunnar Eberhardt, Marie Fredborg, Anders Fritzell, Barbro Glave-Thelin, Hans Jakobsson,Kristian Jensen, Åsa Kjellberg-Kahn, Conny Lagström, Lars Lindblom, Jerry Ruijsenaars, Per Håkan Skoog, Ulf Stigare, Johan Tesch, Thomas Tullin, Kjell Wikström och Per Ågren.

 

I detta häfte (s . 401-508) har medverkat bl. a.
Jacob W. F. Sundberg, professor vid Stockholms universitet
Maja K. Eriksson, jur.dr., forskarassistent vid Uppsala universitet
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Lars Rubenson, rådman vid Karlstads tingsrätt
Arne Arstam, bankdirektör, Skånska Banken
Bengt O. Hamdahl, regeringsrättens ordförande
Bertil Voss, regeringsråd
Jan Carle, rådman i länsrätten i Södermanlands län
Birgitta Egenvall, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt