Finansdepartementet. Regeringen har
    14 juni 1988 förordnat dep.sekr. i fmansdep:t Bengt Nordström att bestrida göromåls om ank. på dep.råd i dep:t.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    14 juni 1988 utnämnt rådm. i Mölndals tr Staffan Levén att vara hovr.råd, tillika viceordf. för avd., i hovr. f. Västra Sverige samt
    18 aug. 1988 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Erik Bergenfalk att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.
    Svea hovr. har 8 juni 1988 förordnat fisk. Håkan Lavén att vara hovr.ass.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    18 aug. 1988 utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Lisbeth Edlund att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Göteborg,
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall Lars Wennerström att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten samt
    s. d. utnämnt rådm. i lr i Kalmar län Erland Carlstoft att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg.

 

587    Kammarrätten i Sthlm har 28 juni 1988 förordnat fisk. Lars Svensson till kammarrättsass.
    Kammarrätten i Sundsvall har 22 juni 1988 förordnat fisk:a Ylva Johansson, Kerstin Widmark och Christina Hancock till kammarrättsassessorer.