Tingsrätterna. Regeringen har
    30 juni 1988 utnämnt o. förflyttat rådm. i Sthlms tr Ulf Bergenstråhle att vara rådm. i Sollentuna tr,
    4 aug. 1988 utnämnt ass. i Svea Hovr. Jan Ulmander att vara rådm. i Uppsala tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Gällivare tr Claes Ljungberg att vara rådm. i Borås tr,
    s.d. förordnat rev. sekr. Carl-Axel Tidblom att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Norrköpings tr,
    18 aug 1988 utnämnt o. förflyttat t.f. lagm. i Borås tr, lagm. i Sjuhäradsbygdens tr. Harry Jusétius att vara lagm. i Borås tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Eskilstuna tr Bengt-Olof Berggren att vara chefsrådm. i tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Eskilstuna tr. Per Pettersson att vara rådm. iSödertälje tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Västerås tr. Urban Sandén att vara rådm. i Eskilstunatr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Östersunds tr. Ulf Andersson att vara rådm. i Luleåtr samt
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Ingrid Andersson att inneha långtidsvik. på en tjänstsom rådm. i Huddinge tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    28 juli 1988 förordnat reg.rättssekr. Bo Thornberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr i Jämtlands län.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    18 aug. 1988 förordnat ass:a i hovr. f. Västra Sverige Håkan Nyberg och Kjell Nilsson att vara extra hyresråd i hyresnämnden i Göteborg.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    30 juni 1988 förordnat polisint. vid polismynd. i Karlstad Anders Westerlind att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismästare vid polismynd. i Kristinehamn.

 

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits
    d. 16 juni 1988 Jan Axelsson, Fredrik Boström, Joakim Cederlöf, Gustaf Ebenfelt, Sven Erfors,Claes Forsberg, Claes Hagberg, Thomas Hagman, Kurt Hagström, Gunnar Heimklo, EyworHelmenius, Bo Hjalmarsson, Göran Landmark, Madeleine Lilliehöök, Ingrid Lundekvam, MichaelRapp, Börje Ryhn, Hans Röstlund, Carl-Gunnar Sand, Claes Sandels, Kerstin Syréhn och LarsZacharoff.
    d. 9 september 1988 Bo Adrianzon, Martin Bergh, Karin Falkvall, Anders Fernlund, BoForssberg, Ingemar Gross, Gunilla Johansson, Rolf Johansson, Göran Karlsson, Göran Kraft, ArneKällén, Kristina Leffler, Nina Lundholm, Anna Rading Ploman, Karin Åkesson Rehnholm, OddSwarting, Björn Welinder och Claes Winberg.

 

588I detta häfte (s. 509-588) har medverkat bl. a.

 

Per Matsson, tingsnotarie vid Falu tingsrätt.
Bill W. Dufwa, universitetslektor vid Stockholms universitet
Kurt Grönfors, professor vid Göteborgs universitet
Bertil Bengtsson, justitieråd
Rolf Nygren, professor vid Uppsala universitet
Nils Wiklund, docent i rättspsykologi
Lars Lidberg, professor i rättspsykiatri
Björn Edqvist, kanslichef i riksdagens justitieutskott
Magnus Höög, jur. kand.
Annika Arvidsson, jur. kand. och conseil juridique, Paris
Stig Strömholm, professor vid Uppsala universitet