Nya regeringsråd
Regeringen har utnämnt kanslichefen i riksdagens socialutskott Susanne Billum Stegard till regeringsråd.
    Susanne Billum Stegard är född 1945. Efter jur. kand.examen 1969 och tingstjänstgöring 1970—1972 började hon i kammarrätten i Stockholm 1972, där hon förordnades till kammarrättsassessor 1979. Susanne Billum Stegard tjänstgjorde som sakkunnig i justitiedepartementet 1974—1976. Åren 1976—1978 var hon föredragande hos riksdagens ombudsmän. Hon förordnades 1978 till föredragande i riksdagens socialutskott och är sedan 1982 kanslichef i detta utskott.
    Susanne Billum Stegard var 1980—1982 huvudsekreterare i socialberedningen och 1981 — 1982 sakkunnig i förvaltningsrättsutredningen.

 

Regeringen har utnämnt rättschefen i finansdepartementet Leif Lindstam till regeringsråd.
    Leif Lindstam är född 1937. Efter jur. kand. examen 1962 och tingstjänstgöring 1962—65 vid Karlskoga domsaga började han i kammarrätten i Stockholm, där han blev fiskal 1966 och assessor 1974. Han utnämndes 1978 till kammarrättsråd i kammarrätten i Jönköping. Leif Lindstam var under åren 1970—79 sakkunnig i finansdepartementet. Han förordnades 1979 till departementsråd i departementet och är sedan 1986 rättschef i sammadepartement.
    Leif Lindstam har haft flera offentliga uppdrag. Bl. a. har han varit sekreterare ibostadsbeskattningsutredningen och i mervärdesskatteutredningen. Under åren 1977 —

 

670 Personalnotiser86 var han särskild utredare i vägtrafikskatteutredningen. Han är för närvarandeledamot i riksskatteverkets styrelse samt suppleant i styrelsen för systembolaget, i styrelsen för statens bostadsfinansieringsaktiebolag och i nordiska skattevetenskapligaforskningsrådet.