Kammarrätterna. Regeringen har
    17 nov. 1988 utnämnt ass. i kammarrätten i Sundsvall Torbjörn Helin att vara kammarrättsråd i kammarrätten.
    Kammarrätten i Sthlm har 30 aug. 1988 till kammarrättsassessorer förordnat fisk:a  Jeanette Bäckvall och Björn Liljeros.
    Kammarrätten i Gbg har 26 okt. 1988 förordnat fisk. Göran Mattsson till kammarrättsassessor.
    Kammarrätten i Sundsvall har 6 okt. 1988 förordnat fisk. Gunnar Mobacke till kammarrättsassessor.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    1 sept. 1988 utnämnt t. f. rådm. i S. Roslags tr, rev.sekr. Eva Wahlberg att vara rådm. itr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Paul Rebane att vara rådm. i Arvika tr,
    15 sept. 1988 utnämnt rådm. i Sthlms tr Ulla Ljunggren-Thedéen att vara chefsrådm. itr,
    13 okt. 1988 till rådmän i Sthlms tr utnämnt hovr.rådet i Svea hovr . Jan Levin, t. f.rådm. i tr, ass. i Svea hovr. Nils Sahlström, ass. i Svea hovr. Birgit Råberg och ass. ikammarrätten i Sthlm Annika Marcus,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Kjell Björklund att vara rådm. i Falköpings tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Sthlms tr Karin Bredberg-Olsson att vara rådm. i Helsingborgs tr,
    s.d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Kenneth Lundström att vara rådm. i Malmö tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Curt Berg att vara rådm. i Sandvikens tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Carl Rydeman att vara rådm. i Sundsvallstr,
    20 okt. 1988 utnämnt ass. i Göta hovr. Per Österberg att vara rådm. i Mölndals tr,
    3 nov. 1988 utnämnt avd.dir. vid lantbruksstyrelsen Nils-Göran Nilsson att vara fast.råd i tingsrätterna,
    17 nov. 1988 utnämnt t. f. lagm. i Sjuhäradsbygdens tr, rådm. i Borås tr ClaesHenrikson att vara lagm. i Sjuhäradsbygdens tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Lars Friman att vara rådm. i Eskilstuna tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Hans Nilsson att vara rådm. i Västerås tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Lycksele tr Staffan Werner att vara rådm. i Östersunds tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Göran Nilson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i S. Roslags tr,

 

672 Personalnotiser    s.d. förordnat ass. i Göta hovr. Christer Thornefors att inneha långtidsvik. på en tjänstsom rådm. i Bollnäs tr samt
    24 nov. 1988 utnämnt rådm. i Vänersborgs tr Stig Liljeqvist att vara chefsrådm. i tr.