Länsrätterna. Regeringen har
    13 okt. 1988 utnämnt l:e tax.int. vid länsskattemynd. i Västerbottens län Leif Larsson att vara lagm. i lr i Västerbottens län samt
    17 nov. 1988 utnämnt l:e länsass. vid länsstyrelsen i Skaraborgs län Göran Edvardsson att vara rådm. i lr i Skaraborgs län.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    13 okt. 1988 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Jan Adèll att vara hyresråd i hyresnämnden i Gbg.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    8 sept. 1988 förordnat kammar åkl. vid åkl.mynd. i Göteborg Gunnar Wieslander att inneha långtidsvik. på en tjänst som chefsåkl. vid mynd. samt
    24 nov. 1988 förordnat t. f. statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Gävle Svante Mellstrand att vara statsåkl. vid mynd.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    22 sept. 1988 utnämnt polisint. vid polismynd. i Sthlm Sven Smedjegården att vara polisöverint. vid mynd. samt
    3 nov. 1988 förordnat polisint. vid polismynd. i Sthlm Rolf Landén att vara polismäst. vid polismynd. i Lidingö.

 

Sveriges Advokatsamfund har till nya ledamöter antagit
    den 7 okt., Lars-Ove Andersson, Lars Angemark, Jan Axelsson, Jonas Bergh, Sture Frylén, RolfGlimstedt, Christer Månson-Schwartz, Björn Ohde, Torgny Palm, Lars Rosén, Lars- Åke Schmidt, Johan Sederholm och Håkan Östberg,
    den 11 nov., Jörgen Axelsson, Jörgen Durban, Bengt Gustafsson, Lars-Eric Gustafsson och Jonas Wiklund.

 

I detta häfte (s. 589-672) har medverkat bl. a.

 

Hannu Tapani Klami, professor vid Uppsala universitet
Per Olof Bolding, professor emeritus vid Lunds universitet
Bertil Bengtsson, justitieråd
Kent Källström, docent vid Uppsala universitet
Christina Hultmark, jur. kand., Malmö
Helmer Persson, advokat i Stockholm
Fredrik von Arnold, hovrättsassessor
Annika Arvidsson, jur. kand., conseiller juridique, Paris

 

Dessa artiklartillägnas Sten Rudholm

 

47-38-170 Svensk Juristtidning