Nya justitieråd
Regeringen har utnämnt rättschefen i justitiedepartementet Johan Munck till justitieråd.
    Johan Munck är född 1943 i Malmö. Han avlade fil.kand.-examen 1965 och jur.kand.-examen 1966. Efter tingstjänstgöring 1966—69 blev han 1969 fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge och assessor där 1974. Han utnämndes 1984 till hovrättsråd i Svea hovrätt. Johan Munck var 1974—79 sakkunnig i justitiedepartementet, där han 1979 förordnades till departementsråd. Han är sedan 1983 rättschef i departementet.
    Johan Munck har haft ett flertal offentliga uppdrag. Han har bl. a. varit sekreterare i utredningen om högsta domstolens föredragande- och kansliorganisation, i 1975 års polisutredning och i 1979 års särskilda juristkommission. Han har vidare varit expert i 1981 års polisberedning och ledamot i folkrättskommittén. Sedan 1979 är han juridiskt biträde åt överbefälhavaren.

 

Regeringen har utnämnt jämställdhetsombudsmannen Inga-Britt Törnell till justitieråd.
    Inga-Britt Törnell är född 1927 i Brunflo, Jämtlandslän. Efter jur.kand.-examen i Uppsala 1952 och tingstjänstgöring 1952—54 blev hon 1955 fiskal i Göta hovrätt. Hon förordnades 1956 till sekreterare i Stockholms rådhusrätt och 1965 till assessor i rådhusrätten. Inga Britt Törnell utnämndes 1972 till rådman i Stockholmstingsrätt. Hon förordnades 1975 till lagfaren ledamot i bostadsdomstolen och ställföreträdare för ordföranden i domstolen. Hon är sedan 1980 jämställdhetsombudsman.

 

Nya justitieombudsmän
    Riksdagen har utsett ordföranden i arbetsdomstolen hovrättslagmannen Claes Eklundh till chefsjustitieombudsman.
    Claes Eklundh är född 1939. Efter jur.kand.-examen 1965 fullgjorde han 1965—68 tingstjänstgöring. Han antogs 1968 till fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge och förordnades 1974 till assessor i hovrätten. Han utnämndes 1981 till hovrättsråd i Svea hovrätt — Claes Eklundh var 1972—73 och 1974—77 sakkunnig i justitiedepartementet. Han var 1977—85 rättschef i statsrådsberedningen. Sedan februari 1985 är han ordförande i arbetsdomstolen. Han är också hovrättslagman i Svea hovrätt.
    Claes Eklundh har haft ett flertal offentliga uppdrag. Han har bl. a. varit expert i 1973 års fri- och rättighetsutredning, expert i rättighetsskyddsutredningen samt sakkunnig i yttrandefrihetsutredningen. — Han var 1981—84 ersättare i arbetsdomstoleno ch 1984—85 vice ordförande i domstolen.

 

76 PersonalnotiserRiksdagen har utsett hovrättsrådet Gunnel Norell Söderblom till justitieombudsman.
    Gunnel Norell Söderblom är född 1930 i Malmö. Efterjur. kand.-examen 1954 samt länsstyrelse- och tingstjänstgöring började hon 1961 i Svea hovrätt där hon blev fiskal 1962 och assessor 1967. Hon utnämndes 1978 till hovrättsråd i hovrätten. — Efter tjänstgöring som föredragande hos JO har Gunnel Norell Söderblom varit föredragande hos riksdagens konstitutionsutskott sedan 1972.