I detta häfte (s. 1—76) har medverkat bl. a.
Arne Wilhelmsson, rådman vid Stockholms tingsrätt
Lars Rosengren, advokat i Stockholm
Per Olof Ekelöf, prof. emer., Uppsala universitet
Nils-Eric Sahlin, docent, filosofiska inst., Lunds universitet
Carl Martin Roos, professor i försäkringsrätt, Stockholm
Anders Fogelklou, t. f. professor i allmän rättslära vid Uppsala universitet
Sten Walberg, f. d. generaldirektör vid bankinspektionen
Ragnar Gottfarb, advokat i Stockholm
Bill W. Dufwa, lektor vid Stockholms universitet
Kurt Grönfors, professor i sjörätt och annan transporträtt, Göteborgs universitet
Marie Svendenius, byrådirektör, Brottsskadenämnden
Ulf Bernitz, professor i civilrätt, Stockholms universitet