Ny justitieminister

 

Generaldirektören och konsumentombudsmannen Laila Freivalds utsågs den 4 oktober 1988 till justitieminister. Justitieminister Laila Freivalds är född i Riga, Lettland, 1942. Hon avlade jur.kand. ex. 1970. Efter tingstjänstgöring blev hon fiskal i Svea hovrätt 1974. Hon var tf. hyresråd i Västerås 1974—75 och tjänstgjorde vid riksdagens upplysningstjänst 1975—76. År 1976 blev hon byrådirektör på konsumentverket, där hon blev byråchef 1979 och generaldirektör och konsumentombudsman 1983.
    Laila Freivalds har varit sakkunnig i miljöskadeutredningen och elanvändningsdelegationen och expert i hemförsäljningskommittéen och hyresrättsutredningen.

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 14 juni 1989 utnämnt riksåklagaren Magnus Sjöberg att vara regeringsråd och förordnat honom att vara ordförande på avdelning i regeringsrätten (se om honom i SvJT 1972 s. 622).

 

Ny riksåklagare
Regeringen har utnämnt överåklagaren och chefenför regionåklagarmyndigheten i Stockholm Torsten Jonsson till ny riksåklagare fr. o.m. den 18 september.
    Torsten Jonsson är född i Stora Tuna år 1929. Han avlade jur. kand. ex. 1956, fullgjorde tingstjänstgöring vid Ovansiljans domsaga i Mora 1957—59 och började vid åklagarmyndigheten iStockholm 1959, där han blev kammaråklagare 1965 och chefsåklagare 1972. Åren 196972 tjänstgjorde han som sakkunnig i justitiedepartementet. Torsten Jonsson var år 1976—85 länsåklagare (Stockholms län och Gotlands län) och är sedan år 1985 överåklagare och chef för regionåklagarmyndigheten i Stockholm.

 

Ny Professor
Docent Gunnar Bergholtz har utnämnts till professori processrätt vid Lunds universitet. Professor Bergholtz är född i Stockholm 1943. Han avlade jur.kand. ex. 1969 och fil. kand. ex. 1975. Han disputerade för juris doktorsgraden 1987 och antogs samma år till oavlönad docent i processrätt, allt vid Lunds universitet. Bergholtz har under längre tidtjänstgjort vid allmän domstol, senast som hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge där han blev hovrättsassessor 1979.
     Bergholtz har av trycket utgivit gradualavhand-

 

Notiser 493lingen Ratio et Auctoritas. Ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domskälens betydelse främst i tvistemål samt några smärre uppsatser. Därjämte var Bergholtz sekreterare i utredningen om internationella faderskapsfrågor, som kom med sitt betänkande 1983 (SOU 1983: 25).