Ny universitetsrektor
Regeringen har förordnat prorektorn vid Uppsala Universitet, professor Stig Strömholm till rektor för universitetet fr. o. m. den 1 juli 1989 (se om honom i SvJT 1969 s. 740).

 

Justitiedepartementet. Dep. chefen har
    11 jan. 1989 förordnat hovr. fisk. Carina Gunnarsson att biträda i dep:t som rättssakkunnig,
    2 febr. förordnat kammaråkl. Anne-Marie Bergström att biträda i dep:t som ämnessakkunnig,
    24 febr. förordnat hovr. fisk. Inger Söderholm att biträda i dep:t som rättssakkunnig,
    17 mars förordnat hovr. ass. Ulla Nilsson att biträda som sekr. i meddelarskyddskommitténs (Ju 1988: 03) arbete,
    20 mars förordnat hovr. ass. Annika Lundius att biträda i dep:t som rättssakkunnig samt
    7 april förordnat hovr. ass. Göran Lambertz att biträda i dep:t som rättssakkunnig.

 

Utbildningsdepartementet. Regeringen har
    18 maj 1989 förordnat t. f. expeditionschefen kanslirådet Jan-Mats Lindahl att vara expeditionschef i utbildningsdep.

 

Regeringsrätten har
    7 juni förordnat ass. i kammarrätten i Göteborg Bengt Lindh o. ass. i kammarrätten i Sthlm Eva Schön-Engqvist att inneha långtidsvik. på tjänster som reg. rättssekr.

 

Riksdagens ombudsmän har
    förordnat ass. i kammarrätten i Sthlm Gunnel Schön Aldenstig att vara föredragande hos JO.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    23 febr. 1989 utnämnt ass:a i Svea hovr., Gunilla Hedesten Nordin o. Lars Sundberg, att vara hovr. råd i Svea hovr.,
    2 mars utnämnt byråchefen hos JO, hovr. rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Dan Fernqvist, att vara hovr. lagm. i hovr. f. Västra Sverige,
    20 april utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping Lars Holm att vara hovr. råd i Göta hovr.,
    25 maj utnämnt rådm. i Lunds tr. Claes Werdinius o. rev. sekr. Roger Bergforsen att vara hovr. råd i hovr. över Skåne o. Blekinge,
    1 juni utnämnt hovr. råden i hovr. f. Västra Sverige Sigvard Helin o. Ann-Christine Persson att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd. i hovr.,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Per Westerling att vara hovr. råd i hovr. samt
    21 juni utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Thomas Rosendahl att vara hovr. råd i hovr. Svea hovrätt har 15 mars till hovr. ass. förordnat fisk:a Håkan Nyholm o. Göran Lambertz,

 

494 Notiser16 maj till hovr. ass. förordnat fisk:a Bengt Billquist, Rolf Holmgren, Owe Hultin, Martin Lindgren o. Ann-Charlotte Wallin o. 7 juni till hovr. ass. förordnat fisk:a Anders Davidsson o. Lars Sjöström.
Göta hovrätt har 17 maj till hovr. ass. förordnat fisk. Peter Ekström.
Hovrätten över Skåne o. Blekinge har 26 maj till hovr. ass. förordnat fisk. Eva Jagander.
Hovrätten för Övre Norrland har 29 maj till hovr. ass. förordnat fisk. Annika Nilsson.