Kammarrätterna. Regeringen har
    20 april 1989 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Eva Östberg-Anclow att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd. i kammarrätten,
    s. d. utnämnt rådm. i lr. i Sthlms län Göran Lundvall att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    s. d. utnämnt reg. rättssekr. Monica Hägg att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm,
    21 juni utnämnt ass. i kammarrätten i Sundsvall Susanne Eberstein att vara kammarrättsråd i kammarrätten,
    29 juni utnämnt f. d. justitieombudsmannen Per Anclow att vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Sthlm samt
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Göteborg, Weine Jarnevall att vara kammarrättslagm. i kammarrätten.
    Kammarrätten i Sthlm har 1 juni till kammarrättsass. förordnat fisk:a Lars Aldenstig o. Lisbeth Petersson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    15 dec. 1988 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge, Roland Wahlfrid att vara rådm. i Sthlms tr.,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Köpings tr. Jan-Åke Jakobsson att vara rådm. i Växjö tr.,
    s. d. utnämnt ass i hovr. f. Västra Sverige Urban Nyström att vara rådm. i Göteborgs tr.,
    22 dec. utnämnt t. f. lagm. i Svegs tr. hovr. rådet i Göta hovr. Claes Rundgren att vara lagm. i Haparanda tr.,
    s. d. förordnat rådm. i Falu tr. Göran Swarling att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Leksands tr.,
    19 jan. 1989 utnämnt o. förflyttat rådm. i Huddinge tr. Carl Eric Lawass att vara rådm. i Solna tr.,
    s. d. utnämnt krigsrådet vid försvarets civilförvaltning, rådm. i Karlstads tr., Hans Tillberg, att vara rådm. i Helsingborgs tr.,
    s. d. utnämnt t. f. rev. sekr., ass. i Göta hovr. Hans Günter att vara rådm. i Vänersborgs tr.,
    s. d. förordnat ass:a i Svea hovr. Ann-Britt Jansson o Anna Espmark att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr.,
    s. d. förordnat rådm. i l r. i Kopparbergs län Måns Uddenberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Falu tr.,
    26 jan. utnämnt o. förflyttat rådm. i Sundsvalls tr. Britt Björneke att vara rådm. i Huddinge tr.,
    23 febr. förordnat hovr. ass. i hovr. f. Västra Sverige Staffan Widlund att inneha långtidsvik. som rådm. i Karlstads tr.,
    2 mars utnämnt hovr. rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige Birgitta Gislev att var lagm. i Stenungsunds tr.,
    s. d. förordnat rådm. i Västerås tr. Jan Allgårdh att inneha långtidsvik. som lagm. i Strömstads tr.,

 

Notiser 495    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Hans Rundgren att vara rådm. i Göteborgs tr.,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Johan Mannergren att vara rådm. i Borås tr.,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Jonas Sandgren att vara rådm. i Vänersborgs tr.,
    s. d. förordnat advokaten vid allm. adv. byrån i Karlskrona Leif Eriksson att inneha långtidsvik. som rådm. i Västerviks tr.,
    9 mars utnämnt o. förflyttat lagm. i Hallsbergs tr. Jan Hultgren att vara lagm. i Uppsalatr.,
    16 mars utnämnt ass. i kammarrätten i Sthlm Ulrika Tengelin att vara rådm. i Sthlms tr.,
    6 april utnämnt ass. i Svea hovr. Klas Widström att vara rådm. i Huddinge tr.,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Umeå tr. Johan Levander att vara rådm. i Norrköpings tr.,
    13 april utnämnt ass i Svea hovr. Sverker Tell att vara rådm. i Sthlms tr.,
    20 april utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Bertil Eriksson att vara rådm. i Lycksele tr.,
    18 maj utnämnt o. förflyttat rådm. i Eskilstuna tr. Urban Sandén att vara rådm. i Köpings tr.,
    25 maj utnämnt hyresrådet i hyresnämnden i Malmö Jan Bergendal att vara rådm. i Malmö tr.,
    s. d. utnämnt hovr. ass i hovr. f. Nedre Norrland Ola Pettersson att vara rådm. i Sundsvalls tr.,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Lars Lindgren att inneha långtidsvik. som rådm. i Vänersborgs tr.,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Kjell Yngvesson att inneha långtidsvik. som rådm. i Östersunds tr.,
    1 juni utnämnt rådm. i Halmstads tr. Bror Karlsson att vara lagm. i Motala tr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Västerås tr. Bo Harling att vara lagm. i Oskarhamns tr.,
    8 juni utnämnt rev. sekr., ass. i hovr. över Skåne o. Bleking, Per-Eric Jangvert att vara rådm. i Nyköpings tr.,
    21 juni förordnat rev. sekr. Carl-Axel Tidblom att inneha långtidsvik. som rådm. i Västerås tr. samt
    29 juni utnämnt hovr. rådet i Svea hovr. Torgil Melin att vara lagm. i Hallsbergs tr.