Stiftelsen Staten och Rätten
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende.
    Avkastningen av stiftelsens medel utbetalas i form av stipendier, antingen som bidrag för utförande av viss forskningsuppgift avseende exempelvis motsatsförhållandet mellan statsmakten och den enskildes frihet eller som erkänsla för redan utförd, särskilt framstående prestation inom samma område. Bidrag må lämnas icke blott åt den som ägnar sig åt vetenskaplig verksamhet, utan skall i lika mån stå öppet för domare, advokater, bankjurister o. s. v. liksom för annan som ägnar sig åt rättsvetenskapliga problem. Bidrag kan även ges som resestipendium till forskarstuderande.
    Bidrag skall företrädesvis utgå till den som avlagt juris kandidatexamen eller annan likvärdig examen men kan även utgå till den som avlagt annan akademisk examen.
    Ansökan om bidrag eller förslag till belöning för år 1989 torde vara stiftelsen tillhanda senast 1989.11.24 under adress Stiftelsen Staten och Rätten, c/o Stockholms universitet, Universitetsförvaltningen, Fredrik Bloms hus, 106 91 Stockholm. Frågor besvaras av byrådirektör Katarina J Jonson, tel. 16 25 40.

 

I detta häfte (s. 653—747) har medverkat bl. a.

 

Hans Danelius, justitieråd
Bertil Bengtsson, justitieråd
Stefan Lindskog, advokat i Göteborg, docent i civilrätt
Percy Bratt, biträdande jurist i Stockholm
Hugo Tiberg, professor vid Stockholms universitet
Gösta Walin, f. d. justitieråd
Staffan Michelson, advokat i Stockholm
Lars Gorton, professor vid Handelshögskolan
Björn Edqvist, kanslichef i riksdagens justitieutskott
Erik Mosesson, fiskalsaspirant i Svea hovrätt
Frank Orton, direktör i Radionämnden