Kammarrätterna. Regeringen har
    15 dec. 1988 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Bengt Wileke att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten,
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Göteborg Mårten Stenberg att vara kammarrättsråd i kammarrätten,
    19 jan. 1989 utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm Peter Wennerholm att vara kammarrättslagman i kammarrätten samt
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Göteborg Bengt Hasselberg att vara kammarrättsråd i kammarrätten.

 

I detta häfte (s. 1 —88) har medverkat bl. a.

 

Tore Landahl, f. d. president i hovrätten över Skåne och Blekinge
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Per-Olof Ekelöf, professor emeritus vid Uppsala universitet
Martin Smiciklas, doktorand i handelsrätt vid Lunds universitet
Marianne Levin, docent vid Stockholms universitet
Leif Carbell, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt
Kaj Hobér, advokat i Stockholm
Fritjof Lejman, professor emeritus vid Lunds universitet
Karl-Olof Lidin, lagman i Eslövs tingsrätt