Föreningen för lagstiftningslära har bildats
Föreningen för lagstiftningslära bildades vid ett konstituerande sammanträde i Stockholm den 22 februari 1990. Föreningen har till ändamål att främja studiet och utvecklingen av lagstiftningsläran i Sverige och att upprätthålla internationella kontakter på detta område.
    Vid det konstituerande sammanträdet, där ett 40-tal personer deltog, höll professor emeritus Jan Hellner ett anförande över ämnet Lagstiftningslära förr, idag och i framtiden.
    Föreningens styrelse består av Föreningens ordförande f. d. justitierådet Ulf Nordenson samt kanslichefen Björn Edquist, rättschefen Anders Eriksson, direktören Thomas Hagdahl, professor emeritus Jan Hellner, justitierådet Johan Lind och professorn Gustaf Lindencrona. Juris kandidaten Sara Pers-Krause är föreningens sekreterare och skattmästare.
    Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen. Vid det konstituerande mötet hade redan mer än ett 50-tal personer begärt medlemskap. Den intresserade kan lämpligen vända sig till Föreningens sekreterare Sara PersKrause, Mannheimer & Zetterlöf Advokatbyrå, Box 5227, 102 45 Stockholm, telefon 08/666 22 00. Medlemsavgiften är 20 kr. för studerande, 100 kr för övriga fysiska personer och 1 000 kr för juridiska personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 161—240) har medverkat bl. a.

 

Peter Westberg, docent vid Lunds universitet Rolf H. Lindholm, juris doktor och ambassadråd i Nairobi Bert Lehrberg, juris doktor, Uppsala universitet Per Sjöblom, rättssakkunnig i finansdepartement Hannu Tapani Klami, professor vid Uppsala universitet Robert Söderblom, kanslichef i konstitutionsutskottet Kjell Å Modéer, professor vid Lunds universitet