Personalnotiser

 

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 23 aug. 1990 förordnat ass. i Svea hovr. Stefan Strömberg att vara dep.råd i dep:t o. ass. i hovr. f. Västra Sverige Hans Frennered att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Hovrätterna. Regeringen har 23 aug. 1990 t. hovr.råd i Svea hovr. utnämnt ställföreträdande näringsfrihetsombudsmannen , ass. i Svea hovr. Staffan Sandström, kammarr.rådet i kammarr. i Sthlm Bo Konradsson o. ass. i Svea hovr. Birgitta Widebäck.
    Hovrätten för Övre Norrland har 27 aug. t. hovr.ass. förordnat fisk. Anders
Carlbaum.
    Hovrätten över Skåne o. Blekinge har 30 aug. t. hovr.ass. förordnat fisk:a Lena
Serrander, Hans Cappelen-Smith o. Christin Österlund.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 23 aug. 1990 utnämnt rådm. i Huddinge tr. Sture Stenström att vara lagman i Gotlands tr., s. d. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Erik Ljungkvist att vara lagman i Sala tr., s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Carl-Gustav Ohlson att vara rådm. i Vänersborgs tr., 30 aug. utnämnt chefsrådm. i Huddinge tr. Anders Fröhling att vara lagman i Södertälje tr., s. d. utnämnt finansrådet i finansdep:t, hovr.rådet i Göta hovr. Anders Nordström att vara lagman i Jönköpings tr.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 16 aug.1990 utnämnt statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Härnösand Christer van der
Kwast att vara överåkl. vid mynd.,

 

Sveriges advokatsamfund har till nya ledamöter antagit 9 febr. 1990 Anders Björck, Dan Cameras, Sten de Geer, Krister Finnsson, Henrik
Grinbaum, Håkan Hedström, Peter von Heidenstam, Ronny Henning, Eva Holm, PerOskar Ladholm, Ingemar Månsson, Thomas Persson, Ingemar Sahlström, o. Lennart Åhl, 6 april Thomas Berner, Carl Stefan Christensson, Claes Egnell, Arne Frank, Anders
Franksson, Åke J. Fors, Ulf Holst, Lars Jaktling, Robert Jonsson, Mats Larsson, Mats Måre, Björn Nilsson, Agneta Nyman, Bo Petersson, Per Rönström, Ulf Sallnäs, Johan Sigeman, Sigtrygg Sigunger, Helén Waxberg o. Arne Woxlin.
    11 maj Rolf Andréll, Anders F Aronsson, Jonas Benedictsson, Christer Brantheim, Lena
Helsingen, Per Hendar, Hans Hulthén, Lennart Iwar, Anders Karls, Sune Kihlgren, Eva
Rosén Ericsson, Peter Thorell, Joacim Öberg, o. Christian Österholm, 15 juni Peter Falk, Håkan Fohlin, Lars-Olof Persélius, o. Jan Sagen, 29 juni Magnus Björck, Jonas Carlsson, Britt-Marie Forsberg, Anders Gyllang, Gunnar
Ivarsson, Viveca Lindgren, Per-Olov Nordh, Michael Olofson, Jörgen Rexö, J. Urban Rogers, Bengt-Erik Sik, Torbjörn Sköld o. Lars Öman.

 

I detta häfte (s. 517–596) har medverkat bl. a.

 


Henrik Edelstam, doktorand vid Uppsala universitet Bert Lehrberg, jur. dr, Uppsala universitet Per Henrik Lindblom, professor vid Uppsala universitet Axel Adlercreutz, professor emeritus vid Lunds universitet Göran Håkansson, expeditionschef i socialdepartementet Thore Brolin, hovrättsassessor, kommittésekreterare Magnus Widebeck, rättssakkunnig i justitiedepartementet