Finlands Högsta Domstol
Vaktombyte i högsta domstolen. — Presidenten i högsta domstolen Curt Olof Olsson avgick vid 70 års ålder (den 28 september 1989) från sitt ämbete den 30 september 1989. Han verkade som president i högsta domstolen från den 1 december 1975.
    Till Curt Olssons efterträdare utnämnde Republikens President den 2 juni 1989 riksdagens justitieombudsman, jur.dr. Olavi Ensio Heinonen.
    Presidenten Heinonen är född 1938. Han avlade jur.kand.ex. 1960, jur.lic.ex. 1961 och beviljades vicehäradshövdings titel 1964. Han disputerade 1967 för jur.doktorsgraden på en avhandling om gäldenärens konkursbrott. Efter att ha innehaft olika akademiska befattningar — bitr. professor 1969 — utnämndes han till lagstiftningsråd vid justitieministeriet 1970 och till ledamot av högsta domstolen samma år. Han var ordförande i Fängelsedomstolen 1975–1984. Han var riksdagens justitieombudsman 1986–1989. Han har anlitats som ordförande och medlem i många offentliga utredningar och har varit en förgrundsgestalt inom finsk kriminalpolitik. Förutom sin doktorsavhandling har han publicerat flera böcker och ett stort antal artiklar på straffrättens och straffprocessrättens område. Nya justitieråd. — Republikens president utnämnde den 31 mars 1988 arbetsdomstolsrådet, häradshövdingen Olli Veli Huopaniemi till ledamot av högsta domstolen från den 1 april 1988.
    Justitierådet Huopaniemi är född 1939. Han avlade jur.kand.ex. 1964 och beviljades vicehäradshövdings titel 1966. Han inledde sin domstolskarriär vid Östra Finlands hovrätt 1967. Han utnämndes till tingsdomare i Kemijärvi domsaga 1972 och i Jyväskylä domsaga 1974 samt till häradshövding i Ilmajoki domsaga 1976 och i Hauho domsaga 1981. Han utnämndes till arbetsdomstolsråd i arbetsdomstolen 1986. Han har anlitats som medlem i offentliga utredningar.
    Republikens president utnämnde den 15 juli 1988 advokaten Erkki-Juhani Väinämö Taipale till ledamot av högsta domstolen från den 1 september 1988.
    Justitierådet Taipale är född 1937. Han avlade jur.kand.ex. 1961 och beviljades vicehäradshövdings titel 1964. Han har verkat som advokat från 1964. Han var ordf. för Finlands advokatförbund 1980–1988.
    Republikens president utnämnde den 9 juni 1989 hovrättsrådet, jur.dr. Rolf Ingvar Krook till ledamot av högsta domstolen från den 1 september 1989.
    Justitierådet Krook är född 1941. Han avlade jur.kand.ex. 1965, jur.lic.ex. 1975 och beviljades vicehäradshövdings titel 1968. Han inledde sin domstolskarriär vid Vasa hovrätt 1967 och utnämndes till hovrättsråd där 1976. Han disputerade 1983 för jur.doktorsgraden på en avhandling om aktieägarens betalningsskyldighet i bostadsaktiebolag. Han har varit lärare vid handelshögskolan i Vasa 1969–1980.

P. L.