Personalnotiser

 

Nytt justitieråd Regeringen har den 24 augusti 1989 utnämnt rättschefen i justitiedepartementet Edvard Nilsson till justitieråd. Edvard Nilsson är född 1938. Efter jur. kand.-examen 1961 och tingstjänstgöring i Mellersta Roslags domsaga 1961–64 tjänstgjorde han som fiskal i Svea hovrätt 1965. Åren 1966–69 tjänstgjorde han som tingssekreterare i Uppsala läns norra domsaga och 1971 blev han assessor i Svea hovrätt. Edvard Nilsson var sekreterare i utredningen om ökad anställningstrygghet 1971–74 och var även sakkunnig i industridepartementet 1973–74. Han kom som sakkunnig till justitiedepartementet 1974 och utnämndes till departementsråd där 1979. Sedan 1984 har han varit rättschef i departementet.
    Edvard Nilsson har sedan 1978 varit vice ordförande i arbetsdomstolen och är sedan 1987 vice ordförande i läkemedelsskadenämnden.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 24 aug.1989 förordnat dep.rådet i justitiedep:t Anders Eriksson att vara rättschef i dep:t, 28 sept. förordnat hovr.ass. Severin Blomstrand att vara dep.råd i dep:t. Dep.chefen har 4 okt. förordnat kammaråkl. Astrid Eklund att bitr:a i dep:t som ämnessakkunnig, s.d förordnat hovr.ass. Ann-Sofie Broqvist att bitr:a i dep:t som rättssakkunnig, 18 okt. förordnat kammarr.ass. Birgitta Eilemar, hovr.ass. Per Kjellsson o. kammarr.ass. Tomas Norström att bitr:a i dep:t som rättssakkunniga

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har 28 sept. 1989 förordnat byråchefen vid rikspolisstyr. Kurt Malmström o. byråchefen vid säkerhetspolisen Olav Robertsson att vara polisöverintendenter vid säkerhetspolisen, s.d. förordnat avd.dir. vid säkerhetspolisen Rolf Mattsson att vara byråchef vid säkerhetspolisen, s.d. förordnat verksjuristen vid rikspolisstyr. Ulf Berg att vara chefsjurist vid mynd.

 

Hovrätterna. Regeringen har 17 aug. 1989 utnämnt revisionssekr. Per Boholm, rådm. i Kristianstads tr. Gunilla Persson o. ass. i Svea hovr. Ingegerd Thuresson att vara hovr.råd i Svea hovr., 24 aug. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Bengt Björnberg att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd. i hovr., s.d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Bengt Karle att inneha en tidsbegränsad tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd. i hovr., 14 sept. utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Magnus Göransson, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Krister Thelin o. t.f. revisionssekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bengt Rosqvist att vara hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge, 5 okt. utnämnt rådm. i Eksjö tr. Jonas Ågren att vara hovr.råd i Göta hovr., 12 okt. utnämnt rättschefen i arbetsmarknadsdep:t, ass. i Svea hovr. Gertrud Holmquist, ass. i Svea hovr. Ulf Bjällås o. avd.dir. i riksskatteverket Agneta Fergenius att vara hovr.råd i Svea hovr.
    Svea hovrätt har 13 sept. t. hovr.ass. förordnat fisk:a Ann-Sofie Broqvist, Thomas Wallin, Karin Sigstam o. Per Kjellsson.

Personalnotiser 79 Göta hovrätt har 18 sept. t. hovr.ass. förordnat fisk: Agneta Carlquist o. Lars Schuer.
    Hovrätten över Skåne o. Blekinge har 19 okt. t. hovr.ass. förordnat fisk. Bertil Persson.
    Hovrätten för Övre Norrland har 10 aug. t. hovr.ass. förordnat fisk. Marianne Larsson, 28 aug. t. hovr.ass. förordnat fisk. Lars-Göran Östlund.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 17 aug. 1989 utnämnt skattedir. vid riksskatteverket Gerhard Gammer o. regeringsr.sekr. Kerstin Belfrage att vara kammarr.råd i kammarr.i Sthlm, 24 aug. utnämnt regeringsr.sekr. Dan Linderot o. ass. i kammarr. i Göteborg Leif Nyström att vara kammarr.råd i kammarr. i Göteborg, s.d. utnämnt rådm. i lr. i Örebro län Gunnar Ramberg att vara kammarr.råd i kammarr.i Jönköping, 31 aug. utnämnt dep.rådet i finansdep:t Curt Rispe att vara kammarr.lagm. i kammarr.i Göteborg, s.d förordnat kammarr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. i Göteborg Karl Tufvesson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som kammarr.lagm.
    Kammarrätten i Göteborg har 28 sept. t. kammarr.ass. förordnat fisk:a Dag Valinder o. Lars-Åke Ström.
    Kammarrätten i Jönköping har 1 sept. till kammarr.ass. förordnat fisk:a Stig Hedén o. Tomas Grunditz.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 17 aug. 1989 utnämnt ass. i Göta hovr. Jan-Gunnar Forsblad att vara rådm. i Vänersborgs tr., s.d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Nils-Gunnar Elisson att vara rådm. i Umeå tr., 24 aug. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Hans Henriksson att inneha ett långtidsvik. som rådm. i Uddevalla tr., 31 aug. utnämnt rådm. i Uddevalla tr. Bo Enderstein att vara lagm. i tr. 5 okt. utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Jalvemyr att vara rådm. i Sthlms tr., s.d. utnämnt ass. i Svea hovr. Thomas Wallin att vara rådm. i Eskilstuna tr., s.d. utnämnt ass. i Svea hovr. Rolf Holmgren att vara rådm. i Västerås tr., s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Malmö tr. Louise Roos att vara rådm. i Lunds tr., 19 okt. utnämnt o. förflyttat rådm. i Varbergs tr. Rolf Norr att vara rådm. i Halmstads tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har 17 aug. 1989 utnämnt länsr.ass. i lr. i Södermanlands län Allan Johansson att vara rådm. i lr. i Sthlms län, s.d. utnämnt regeringsr.sekr. Torsten Sjökvist att vara rådm. i lr. i Skaraborgs län, 5 okt. utnämnt regeringsr.sekr. Hans Olov Hansson att vara rådm. i lr. i Örebro län.

 

Hyres- och arrendenämnderna. Regeringen har 17 aug. 1989 utnämnt ass. i Svea hovr. Urban Engström att vara hyresråd i hyresn. i Sthlm, 5 okt. förordnat ass. i kammarr. i Göteborg Christer Lindau att vara hyresråd i hyresn. i Malmö, s.d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Kjell Fenjesjö att inneha långtidsvik. på en tjänst som hyresråd i hyresn. i Göteborg,.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 10 aug.1989 utnämnt kammaråkl. vid åkl.mynd. i Malmö Gunnar Ardell att vara chefsåkl. vid mynd.,

80 Personalnotiser 24 aug. utnämnt statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm Birgitta Fernqvist o. kammaråkl. vid åkl.mynd. i Göteborg Gunnar Wieslander till chefsåkl. vid åkl.mynd. i Göteborg.

 

Polisväsendet. Regeringen har 17 aug. 1989 utnämnt polisintendenten Lennart Enocsson till polismästare vid polismynd. i Nacka, s.d. utnämnt polisintendenten Stig Månsson till polismästare vid polismynd. i Hagfors, 31 aug. förordnat polismästaren vid polismynd. i Eslöv Leif Ahlabo att vara polismästare i Halmstad, 28 sept. utnämnt polismästaren vid polismynd. i Huddinge Carl Magnus Adner att vara länspolismästare vid polismynd. i Göteborg, 26 okt. förordnat polisintendenten vid polismynd. i Härnösand Pär Andersson att vara polismästare i Kramfors.

 

Sveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 1 febr.1989 Olle Bergdahl, Peter Bergenlind, Inga-Lena Bjellman, Hans-Göran Frick, Anders Grahn, Åsa Gunnard, Gunnar Hjertquist, Fredrik Jacobsson, Lars Johnsson, Rolf Karlsson, Ragnhild Köstl, Kjell Larsson, Lars Lindbäck, Michel Lorenius, Jan Ohlsson, Johnny Sjöberg, Bengt Sjövall, Michael Wilensky och Claes Åberg.
    10 mars Anders Ahlm, Lotta Brynolf, Thomas Bysell, Lars-Göran Fredrikson, Björn Hulthe, Eva Hägg, Viola Ivarsson, Ulf Juhlin, Eva-Maj Mühlenbock, Christer Sackemark, Magnus Sjölin, Åsa Thorell och Björn Tude.
    14 april Ulf Bergquist, Lars-Göran Bergström, Hans Billeskans, Magnus Cederlöf, Marie Olofsdotter Bogemyr Ekström, Lars la Fleur, Thomas Håkansson, Lars-Henning Kruse, Bo Nilsson, Jan Ramkvist, Lars-Erik Reje, Hans Sewall, Mikael Söderberg och John Åbom.
    12 maj Berenike Alfvén, Ulf O Andersson, Annika Arvidsson, Stefan Brandt, Jan Carlson, Arne Ekström, Leif Ericksson, Susanne Glendor Maschmann, Eva Gottfridsson, Suzanne Johanson, Margareta Johansson, Bo Linander, Lars Lundkvist, Peter Nilsson, Jack Sjögren och Stig Torstenius. 16 juni Anders Angelstig, Mikael Birath, Mårten Ekelöf, Anders Enroth, Ulf Hanson, Kristina Hedlund, Cicilia Hernqvist, Bengt Hesselberg, Örjan Ingeborn, Henrik Jacobsson, Hans Jörgensen, Kjell-Åke Lundin, Tommy Lönnqvist, Jan-Otto Meijer, Bertil Moreau, Staffan Noréus, Bengt Svegfors, Allan Stutzinsky, Pia Tengvall, Anita Wallin Wiberg och Michael Wigge.
    1 sept. Rogert Andersson, Stig Centerwall, Louise Ekstrand, Sven-Erik Forsell, Tommy Hansson, Christina Hjulström, Michael Levin, Finn Madsen, Peter Pochill och Håkan Sjöström.
    6 okt. PerEric Alvsing, Jan Andersson, Thomas Andersson, John BaggerJörgensen, Per Borna, Per Boström, Bertil Dahl, Stefan De Geer, Staffan Eklöw, Klas Falkenborn, Lena Frånstedt, Lennart Fässberg, Lars-Erik Hedsäter, Torgny Hellström, Lennart Högberg, Leif Johansson, Christer Jonsson, Krister Levin, Jan Lombach, Michael Madigan, Per Nyberg, Per Nylund, Ulf Ohrling, Toni Radtke, Tove Rolfsdotter, Conny Rydberg, Christoffer Saidac, Kari Skönebrant och Ulrika Sterner-Paulson.

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 1–80) har medverkat bl.a

 

Anders Agell, professor vid Uppsala universitet Bertil Bengtsson, justitieråd Frank Orton, direktör för radionämnden