Svensk Juristtidnings 75-årsjubileum högtidlighölls med en middag på Nya Sällskapet den 12 mars 1991. I middagen deltog ett 40-tal medlemmar av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. Bland gästerna märktes justitieminister Laila Freivalds och statssekreteraren i justitiedepartementet Sten Heckscher.
    Redaktionens ordförande Stig Strömholm hälsade de närvarande välkomna och höll senare även ett jubileumstal. I samband med detta avtackades den nyligen avgångne redaktören Jörgen Almblad. F. riksmarskalken Sten Rudholm uppehöll sig i sitt tal vid minnen från firandet av tidningens 50-årsjubileum. Tacktalet hölls av justitieministern.
I.S