Personalnotiser Hovrätterna. Regeringen har 7 mars 1991 utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Bengt
Sjögren att vara hovrättslagman i hovrätten,
14 mars t. hovr.råd i Svea hovr. utnämnt expeditionschefen i justitiedep:et, ass. i Svea hovr. K-G Ekeberg, expeditionschefen i kommunikationsdep:et, ass. i Svea hovr. Christina Striby, expeditions- o. rättschefen i försvarsdep:et, ass. i Svea hovr. Rolf Holmquist, rättschefen i miljödep:et, ass i hovr. över Skåne o. Blekinge Ulf Andersson o. t.f. rådm. i Södra Roslags tr., ass. i Svea hovr. Arno Lampa, s. d. t. hovr.råd utnämnt kanslichefen i riksdagens justitieutskott Björn Edqvist och revisionssekr. Anne-Marie Krantz Westerberg, Svea hovr.har 14 febr. t. hovr.ass. förordnat fisk. Catharina Staaf, 14 mars fisk:a Alf Knutar, Erik Brattgård o. Birgitta Wollsén.
    Göta hovrätt har 12 febr. t. hovr.ass. förordnat fisk. Maj Johansson, 19 mars
fisk:a Nils Karlberg, Anders Johnson o. Carl-Gustaf Tryblom.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har 1 mars t. hovr.ass. förordnat fisk:a
Åsa Liljeroth, Nils Bramstång, Lars-Olle Larsson, Dan Töllborn o. Helén Andersson.
    Hovrätten f. Nedre Norrland har 1 mars t. hovr. ass. förordnat fisk. Lars-Erik

Hult.

    Hovrätten f. Övre Norrland har 22 febr. t. hovr.ass. förordnat fisk:a Hans

Holback, Katarina Lindgren o. Karin Moberg.

Kammarrätterna. Regeringen har 14 mars 1991 utnämnt rådm. i lr. i Sthlms län Claes Jonson att vara kammarr.råd i kammarr. i Sthlm, s. d. utnämnt rådm. i lr. i Jönköpings län Göran Schiller att vara kammarr.råd i kammarr. i Jönköping.
    Kammarrätten i Göteborg har 1 mars 1991 t. kammarr.ass. förordnat fisk:a
Anders Mattsson och Gunilla Hulting.

Tingsrätterna. Regeringen har 14 mars 1991 utnämnt ass. i Svea hovr. Per Kjellson att vara rådm i Köpings tr. s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Ann-Christine Lindeblad att vara rådm. i Borås tr., s. d. utnämnt t.f. rådm. i Luleå tr., ass. i hovr. f. Övre Norrland Lars-Göran
Östlund att vara rådm. i Lycksele tr.,
s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Per Backström att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Jakobergs tr., s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Marianne Karlsson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Landskrona tr., 21 mars förordnat rådm. i Trelleborgs tr. Bengt Tancred att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som lagman i Sölvesborgs tr.

Polismyndigheterna. Regeringen har 14 jan. 1991 förordnat polisintendenten vid polismynd. i Malmö Knut DreyerJonsson att vara polisöverintendent vid mynd., 31 jan. förordnat polisintendenten vid polismynd. i Värnamo Bertil Öhlund att vara polismästare vid polismynd. i Falköping.