Bertil Alexanderson in memoriam F. d. justitierådet Bertil Alexanderson har avlidit i en ålder av 78 år.
    Bertil Alexanderson föddes i Stockholm, tog jur. kand.-examen där 1935, satt ting i Nyköpings domsaga 1936–1938 och blev 1940 fiskal i Svea hovrätt. Där blev han också assessor 1948 och hovrättsråd 1957. Bertil Alexanderson anlitades tidigt för lagstiftningsuppgifter, inom justitiedepartementet 1949–1951 och från sistnämnda år som ledamot av lagberedningen. I lagberedningen kom han att verka ända till 1960 med arbetet på den nya jordabalken. Han inträdde detta år i Högsta domstolen, där han blev ordförande på avdelning 1977. Under två perioder var han också ledamot av lagrådet.
    Bertil Alexanderson förenade gedigna juridiska kunskaper med karaktärsegenskaper som uppslagsrikedom, grundlighet och stor arbetsförmåga, vilket gjorde honom till en uppskattad ledamot av Högsta domstolen under de många år han verkade där. På det personliga planet visade han stort engagemang såväl för sina kollegor i domstolen som för andra i sin omgivning. Han lämnar ett stort tomrum efter sig i en vidsträckt vänkrets.
Sven Nyman