Stipendier från försäkringsjuridiska föreningen Föreningen har för 1991 avsatt ett belopp om 20 000 kr till stipendier för forskning och utbildning inom det försäkringsrättsliga området. Ansökan om 1991 års stipendium med ändamålsbeskrivning inges till försäkringsjuridiska föreningens styrelse, postadress c/o Kerstin Osterman, Folksam, 106 60 Stockholm, senast den 31 oktober 1991. Ytterligare information kan erhållas genom hänvändelse till föreningens sekreterare Kerstin Osterman, tel. 08–772 63 67 eller ordförande Per Boëthius, tel. 08–667 73 02.