Exkurs apropå Molière
En artikel i SvJT 7/91 av Bill W. Dufwa om den komparativa rätten garneras med flera citat på franska. På ett undantag när har Dufwa inte tillhandahållit någon svensk översättning, vilket nog varit motiverat av hänsyn till flertalet läsare. Undantaget gäller ”Il n’est pire eau que l’eau qui dort”, enligt Dufwa en ”devis” på svenska lydande ”Det finns inget farligare vatten än det vatten som sover”. Av sammanhanget framgår att Dufwa anser citatet träffande som varning för passivitet, bristande öppenhet, otillräcklig lyhördhet för nödvändiga förändringar e. d. Här är dock Dufwa helt på galejan eftersom innebörden ligger nära ordspråket ”I det lugnaste vatten går de största fiskarna” eller uttryck som ”Skenet kan bedra”. En uppmaning till sund skepsis, om man så vill. Dufwa hänför citatet till Molière, men det är fråga om ett ordspråk med proveniens i franskt 1300-tal som citerats av Molière i le Tartuffe. I första akten, första scenen, utslungar Madame Pernelle följande diatrib mot barnbarnet Mariane:

 

På flickor av din sort man bör ha noga vakt! En tillgjord oskuld bör man misstänksamt förfölja. Vem vet vad som sig kan inunder kappan dölja?

 

(AWE/GEBERS, Litteraturens klassiker. Det fransk-klassiska dramat.)

 

Anders Thunqvist