Nytt statsråd i justitiedepartementet Regeringsrådet Reidunn Laurén utsågs den 4 oktober 1991 till statsråd. Statsrådet Laurén skall vara juristkonsult i regeringen. Vidare skall hon ansvara för lagstiftningsfrågor som gäller bl. a. civilrätt och statsrätt. Om Reidunn Laurén, se SvJT 1987 s. 642. Hon var under åren 1988–1990 ordförande i arbetsdomstolen.