Personalnotiser

Justitiedepartementet. Regeringen har 20 febr. 1992 t. dep.råd i justitiedep. förordnat dep.rådet i statsrådsberedningen Bo Malmqvist, samt tf. dep.råden i justitiedep. Hans Frennered, Lena Moore o. Göran Schäder, s. d. t. kansliråd i justitiedep. förordnat ass. i Svea hovr. Fredrik von Arnold, kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlm Astrid Eklund, polisint. vid polismynd. i Solna Doris Högne, samt ass:a i Svea hovr. Göran Karlstedt, Håkan Lavén o. Nils Rekke.

Hovrätterna. Regeringen har 30 jan. 1992 t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Kerstin André, 6 febr. t. hovr.lagman i Svea hovr. utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd. i hovr. Ann-Christine Zachrisson, 20 febr. t. hovr.lagman i Svea hovr. utnämnt exp.- o. rättschefen i försvarsdep. Rolf Holmquist, 5 mars t. hovr.lagman i Svea hovr. utnämnt chefsrådm. i Sthlms tr. Thorsten
Cars,
12 mars t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt hovr.rådet i hovr. Jan Lindell o. rådm. i Trelleborgs tr. Per Eriksson.
    Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 29 jan. 1992 fisk:a Lars-Johan Eklund,
Kerstin Elserth o. Eva Westberg samt 26 febr. fisk:a Ronney Hagelberg, Martin
Holmgren o. Karin Wallberg Göransson.

    Göta hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 16 jan. 1992 fisk. Anna-Karin Lundberg
samt 17 febr. fisk. Carl-Gustav Ohlson.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har t. hovr.ass. förordnat 31 jan. 1992
fisk. Annika Bläckberg.
    Hovrätten för Övre Norrland har t. hovr.ass. förordnat 21 febr. 1992 fisk.
Lena Ingvarsson.

Kammarrätterna. Regeringen har 31 okt. 1991 t. kammarr.råd i kammarr. i Göteborg utnämnt ass:a i kammarr. Per-Olof Dahlin o. Paul Öhvall, 21 nov. utnämnt, försäkringsr.rådet o. ordf. på avd. i försäkringsr. f. Mellansverige, kammarr.rådet i kammarr. i Sthlm Ulla Stigenberg att vara kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd. i kammarr., s. d. utnämnt kanslirådet i finansdep:t, ass. i kammarr. i Göteborg Eva Lagebrant Torén att vara kammarr.råd i kammarr. i Sthlm, s. d. utnämnt ass. i kammarr. i Jönköping Magnus Ekman att vara kammarr.råd i kammarr., 12 dec. utnämnt rättschefen i socialdep:t Karl-Ingvar Rundqvist att vara kammarr.lagman i kammarr. i Sthlm.
    30 jan. 1992 t. kammarr.råd i kammarr. i Jönköping utnämnt ass. i Göta hovr.
Birgitta Holmgren, 20 febr. t. kammarr.lagman i kammarr. i Sundsvall utnämnt kammarr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. Björn Ekman, 12 mars t. kammarr.råd i kammarr. i Sthlm utnämnt ass. i kammarr. Carin
Hellner,
s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Bo Konradsson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. i Sthlm.
    Kammarrätten i Jönköping har 24 okt. 1991 t. kammarr.ass. förordnat fisk.
Jan Karlsson.

254 Notiser SvJT 1992 Kammarrätten i Göteborg har 1 okt. 1991 t. kammarr.ass. förordnat fisk:a Boris Preijde, Birgitta Henriksson, Lena Lagercrantz, Tommy Almqvist, Katrine Olsson o. Raymond Granqvist.

Tingsrätterna. Regeringen har 31 okt. 1991 förordnat ass. i kammarr. i Göteborg Christer Jakobsson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Luleå tr., s. d. förordnat fastighetsrådet i Vänersborgs tr. Lars Fors att vara fastighetsråd i Östersunds tr., 7 nov. utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. över Skåne o. Blekinge Gerdt Wikstrand att vara lagman i Kristianstads tr., s. d. utnämnt rådm. i Umeå tr. Hans Heimer att vara lagman i tr., s. d. utnämnt t. rådm. i Sthlms tr. t.f. rådm. i tr., ass. i Svea hovr. Ann-Britt
Jansson och revisionssekr. Carl-Axel Tidblom,
14 nov. utnämnt chefsrådm. i Östersunds tr. Carl-Gustaf Albemark att vara lagman i tr., 21 nov. utnämnt o. förflyttat rådm i Norrköpings tr. Erik Ternert att vara rådm. i Södertälje tr., 28 nov. utnämnt advokaten Håkan Wiberg att vara rådm. i Gävle tr., 19 dec. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Anna Skarhed att vara rådm. i Eskilstuna tr., s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Anders Forsbäck att vara rådm. i Lindesbergs tr., s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Sthlms tr. Roger Backman att vara rådm. i Helsingborgs tr., s. d. t. rådm. i Malmö tr. utnämnt ass:a i hovr. över Skåne o. Blekinge Martin
Borgeke o. Lennart Svensäter,
s. d. utnämnt revisionssekr. Anders Ranmar att vara rådm. i Göteborgs tr., s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Jörn Jacobsson att vara rådm. i Hässleholms tr., s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Borås tr. Björn Karlén att vara rådm. i Ängelholms tr., s. d. förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Göran Simonsson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i tr., 16 jan. 1992 utnämnt ass. i Svea hovr. Agneta Claesson Norell att vara rådm. i Jakobsbergs tr.
    30 jan. t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt ass. i Svea hovr. Göran Nilsson o. Kenny

Carlsson,
s. d. t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt revisionssekr. Håkan Larsson, s. d. t. rådm. i Umeå tr. utnämnt förbundsjuristen Dag Engström, s. d. förordnat ass:a i Svea hovr. Stina Lagergren, Karin Sigstam och Lena
Hjelmtorp att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr.,
s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Per Backström att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Jakobsbergs tr., 6 febr. t. chefsrådm. i Sthlms tr. utnämnt rättschefen i bostadsdep. Håkan
Julius o. rådm. i Sthlms tr. Jan Huldt,
s. d. t. chefsrådm. i Växjö tr. utnämnt rådm. i Växjö tr. Peter Brusewitz, s. d. t. chefsrådm. i Borås tr. utnämnt rådm. i Borås tr. Björn Karlén, 12 mars t. rådm. i Norrköpings tr. utnämnt revisionssekr., ass. i Svea hovr. Gunilla Lindvall Engberg, s. d. t. rådm. i Linköpings tr. utnämnt och förflyttat rådm. i Norrköpings tr. Johan Levander, s. d. t. rådm. i Borås tr. utnämnt ass. i Svea hovr. Anders Davidsson, s. d. t. rådm. i Vänersborgs tr. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Stefan
Nilsson,
s. d. förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Katarina Lindgren att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Luleå tr.

SvJT 1992 Notiser 255 Länsrätterna. Regeringen har 31 okt. 1991 utnämnt ass. i kammarr. i Göteborg Lars-Anders Lundqvist att vara rådm. i lr. i Göteborgs- o. Bohus län, 7 nov. utnämnt rådm. i lr. i Kalmar län Bertil Ekholm att vara lagman i lr. i Södermanlands län, s. d. förordnat rådm. i lr. i Sthlms län Marie-Louise Diurson att inneha en tidsbegränsad tjänst som chefsrådm. i lr., 5 dec. utnämnt regeringsr.sekr. Bengt Lindblad att vara rådm. i lr. i Kronobergs län, 19 dec. utnämnt ass. i kammarr. i Jönköping Eskil Hinn att vara rådm. i lr. i Malmöhus län.
    13 febr. 1992 t. lagman i lr. i Östergötlands län utnämnt kammarr.rådet,
tillika vice ordf. på avd. i kammarr. i Jönköping Nils Dahlborn, 12 mars t. rådm. i lr. i Kalmar län utnämnt regeringsr.sekr. Christer
Abrahamsson,
s. d. förordnat regeringsr.sekr. Siiri Vaks att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr. i Sthlms län.

Justitiekanslern. Regeringen har 27 febr. 1992 förordnat kanslirådet i justitiedep. Håkan Rustand att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos justitiekanslern.

Åklagarväsendet. Regeringen har 21 nov. 1991 förordnat distriktsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm Kjell Lilieholm att vara statsåkl. vid mynd., s. d. förordnat distriktsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm Bengt Kulin att vara statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Västerås, 28 nov. utnämnt statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Jönköping Krister Waern att vara överåkl. vid mynd., s. d. utnämnt statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Malmö Sven-Erik Alhem att vara chefsåkl. vid åkl.mynd. i Sthlm, 5 dec. utnämnt överåkl. vid regionåkl.mynd. i Luleå Lars Lundgren att vara chefsåkl. vid åkl.mynd. i Sthlm, 20 febr. 1992 till chefsåkl. vid åkl.mynd. i Göteborg förordnat kammaråkl. vid åkl.mynd. i Göteborg Ulf Norén och Lars Willquist.

Riksdagens ombudsmän har 21 okt. 1991 förordnat t.f. byråchefen hos JO Kjell Swanström att vara kanslichef där, s. d. förordnat t.f. byråchefen hos JO Krister Malmsten att vara byråchef där, s. d. förordnat föredraganden hos JO Lars Clevesköld att inneha ett långtidsvik. på tjänst som byråchef där, 22 nov. förordnat hovr.ass. Peter Strömberg att vara rättssakkunnig föredragande hos JO, 19 dec. förordnat hovr.ass. Ingela Pålsson att vara rättssakkunnig föredragande hos JO.