Personalnotiser Justitiedepartementet. Regeringen har 24 sept. 1992 t. dep.råd i dep:t förordnat kanslirådet i dep:t Doris Högne o. byråchefen hos riksåklagaren Fredrik Wersäll, 15 okt. t. dep.råd i dep:t förordnat kanslirådet i dep:t Göran Karlstedt.

Socialdepartementet. Dep.chefen har 11 sept. 1992 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Kjell
Rempler,
s. d. t. sekr. i pensionsgruppen (S 1991:14) förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Cecilia Gilljam.

Jordbruksdepartementet. Dep.chefen har 31 aug. 1992 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Lena Ingvarsson.

Hovrätterna. Regeringen har 8 okt. 1992 t. hovr.lagman i hovr. f. Västra Sverige utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. Staffan Levén.
    Svea hovrätt har 26 aug. 1992 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Helen Anderson,
Monica Bengtsson o. Ulrika Carlehäll.
    Hovrätten f. Västra Sverige har 9 sept. 1992 t. hovr.ass. förordnat fisk. Ronny

Eriksson.

Kammarrätterna. Kammarrätten i Göteborg har 1 okt. 1992 t. kammarr.ass. förordnat fisk:a Kristina Aurell, Henrik Brüsin o. Per Eskilsson. Tingsrätterna. Regeringen har 1 okt. 1992 t. lagman i Göteborgs tr. utnämnt hovr.lagmannen i hovr. f. Västra Sverige Inge Lindqvist.

Domstolsverket. Regeringen har 10 sept. 1992 t. byråchef vid domstolsverket förordnat tf. byråchefen vid verket Mats Malmsjö.